TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MBG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -7,000  -45,600,000  6.331 (-5.51 %)    7,000  45,600,000  53,956,822   
29/09/2022 500  3,480,000  6.918 (1.74 %)    500  3,480,000  53,956,822   
28/09/2022 3,000  21,900,000  6.8226 (-9.03 %)    3,000  21,900,000  53,954,322   
27/09/2022 7.0095 (-7.77 %)    53,955,322   
26/09/2022 -3,000  -22,200,000  7.103 (-11.21 %)    3,000  22,200,000  53,954,322   
23/09/2022 -1,999  -16,092,200  7.4768 (-2.90 %)    7,800  2,000  16,100,000  53,954,322   
22/09/2022 -500  -3,650,000  7.1964 (-2.75 %)    500  3,850,000  1,000  7,500,000  53,954,323   
21/09/2022 6.916 (-7.79 %)    53,954,823   
20/09/2022 100  750,000  7.0095 (-3.98 %)    100  750,000  53,954,823   
19/09/2022 6.8226 (-11.39 %)    53,954,923   
16/09/2022 7.1964 (-2.75 %)    53,954,923   
15/09/2022 6.916 (-5.26 %)    53,954,923   
14/09/2022 6.8226 (-9.03 %)    53,954,923   
13/09/2022 7.0095 (-6.54 %)    53,954,923   
12/09/2022 7.0095 (-6.54 %)    53,950,923   
09/09/2022 7.0095 (-6.54 %)    53,950,923   
08/09/2022 -4,000  -30,800,000  7.0095 (-8.97 %)    4,000  30,800,000  53,950,923   
07/09/2022 7.1964 (-11.16 %)    53,950,923   
06/09/2022 7.5703 (-4.17 %)    53,950,923   
05/09/2022 7.3833 (-6.54 %)    53,950,923   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.