MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LGC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí       105,672,342  100,000    16/11/2022    44,500    15/12/2022  105,716,842  54.82  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  105,649,542  401,060    01/02/2021  25/02/2021          0.00  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       105,626,602  424,000    28/09/2020  27/10/2020  22,940    18/10/2020  105,649,542  54.78  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  105,032,452  1,000,000    03/08/2020  31/08/2020  594,150    30/08/2020  105,660,002  54.79  
LGC CTCP Đầu tư Tân Tam Mã       500,000    500,000  09/06/2020  08/07/2020    500,000  08/07/2020    0.00  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  105,015,852  50,000    14/07/2019  12/08/2019  16,600    12/08/2019  105,032,452  54.46  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       104,915,852  100,000    21/05/2019  19/06/2019  100,000    10/06/2019  105,015,852  54.45  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  104,737,912  1,000,000    15/04/2018  15/05/2018  177,940    13/05/2018  104,915,852  54.40  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  94,499,342  9,546,310    19/01/2017  17/02/2017  10,238,570    16/03/2017  104,737,912  54.31  
LGC Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT      80,333    80,333  31/10/2016  29/11/2016    80,330  08/11/2016  0.00  
LGC Bùi Dương Hùng       3,400,000  300,000    03/10/2016  30/10/2016          0.00  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  123,872,953    29,373,612  14/09/2016  13/10/2016    29,373,611  26/09/2016  94,499,342  49.00  
LGC Metro Pacific Tollways Corporation       57,293,055  29,373,612    11/09/2016  10/10/2016  29,373,611    26/09/2016  86,666,666  44.94  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  125,776,953    1,904,000  21/08/2016  19/09/2016    1,904,000  31/08/2016  123,872,953  64.23  
LGC CTCP Đầu tư Tân Tam Mã       500,000    23/06/2016  21/07/2016  500,000    13/07/2016  500,000  0.26  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  129,906,953    4,130,000  05/06/2016  04/07/2016    4,130,000  07/06/2016  125,776,953  65.22  
LGC Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT      83,333            3,000  11/05/2016  80,333  0.04  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  157,200,008    27,293,055  13/03/2016  07/04/2016    27,293,055  27/03/2016  129,906,953  67.36  
LGC Metro Pacific Tollways Corporation       30,000,000  27,293,055    10/03/2016  07/04/2016  27,293,055    27/03/2016  57,293,055  29.71  
LGC Lê Quốc Bình Chủ tịch HĐQT      500,000    500,000  14/07/2015  12/08/2015    500,000  15/07/2015    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.