MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KHB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KHB Nguyễn Thanh Bình Anh trai  Nguyễn Thanh Sơn  Chủ tịch HĐQT  10,000    10,000  17/09/2021  15/10/2021    10,000  29/09/2021    0.00  
KHB Nguyễn Thanh Bình Anh trai  Nguyễn Thanh Sơn  Chủ tịch HĐQT  23,000    23,000  18/08/2021  13/09/2021    13,000  13/09/2021  10,000  0.03  
KHB Nguyễn Thanh Bình Anh trai  Nguyễn Thanh Sơn  Chủ tịch HĐQT  23,000    23,000  09/06/2021  08/07/2021      08/07/2021  23,000  0.08  
KHB Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      75,000    75,000  26/04/2021  21/05/2021    75,000  27/04/2021    0.00  
KHB Nguyễn Thanh Bình Anh trai  Nguyễn Thanh Sơn  Chủ tịch HĐQT  23,000    23,000  19/04/2021  14/05/2021      14/05/2021  23,000  0.08  
KHB Lê Hải Đoàn       2,040,000            620,000  19/02/2021  1,420,000  4.88  
KHB Trịnh Quốc Vân Thành viên HĐQT      200,000    200,000  09/07/2019  05/08/2019    200,000  05/08/2019    0.00  
KHB Lê Hải Đoàn       2,005,000          50,000    07/11/2017  2,055,000  7.07  
KHB Nguyễn Thanh Bình Anh trai  Nguyễn Thanh Sơn  Chủ tịch HĐQT  23,000    23,000  11/08/2017  31/08/2017      31/08/2017  23,000  0.08  
KHB Trịnh Quốc Vân Thành viên HĐQT      200,000    28/07/2017  25/08/2017  200,000    21/08/2017  200,000  0.69  
KHB Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      75,000  500,000    26/07/2017  24/08/2017      25/08/2017  75,000  0.26  
KHB Lê Hải Đoàn       2,100,000            200,000  08/06/2017  1,900,000  6.53  
KHB Lê Hải Đoàn       1,800,000          300,000    17/10/2016  2,100,000  7.22  
KHB Lê Hải Đoàn       1,550,000          250,000    13/10/2016  1,800,000  6.19  
KHB Lê Hải Đoàn       1,450,000          100,000    11/10/2016  1,550,000  5.33  
KHB Phạm Thị Linh       1,500,000            1,000,000  13/07/2016  500,000  1.72  
KHB Phạm Thị Linh               1,500,000    07/07/2016  1,500,000  5.16  
KHB CTCP Phương Trung       1,100,000    1,100,000  14/06/2016  13/07/2016          0.00  
KHB Lương Xuân Quân       2,000,000            1,400,000  01/06/2016  600,000  2.06  
KHB Nguyễn Đình Trường Thành viên BKS      20            20  11/05/2016    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.