TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK KDH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -65,960  -1,813,900,000  27.5 (5.16 %)    455,500  12,526,250,000  521,460  14,340,150,000  148,209,677   
04/10/2022 9,605  251,170,750  26.15 (0.19 %)    538,200  14,073,930,000  528,595  13,822,759,250  147,423,077   
03/10/2022 -87,700  -2,288,970,000  26.1 (-7.12 %)    192,500  5,024,250,000  280,200  7,313,220,000  146,131,277   
30/09/2022 -753,500  -21,135,675,000  28.05 (-3.28 %)    438,600  12,302,730,000  1,192,100  33,438,405,000  146,228,177   
29/09/2022 -1,655,800  -47,935,410,000  28.95 (-1.53 %)    92,600  2,680,770,000  1,748,400  50,616,180,000  145,361,077   
28/09/2022 25,475  748,965,000  29.4 (0.00 %)    92,275  2,712,885,000  66,800  1,963,920,000  140,303,777   
27/09/2022 -1,013,800  -29,805,720,000  29.4 (-0.68 %)    291,900  8,581,860,000  1,305,700  38,387,580,000  139,025,652   
26/09/2022 -4,782,400  -141,559,040,000  29.6 (-5.43 %)    364,500  10,789,200,000  5,146,900  152,348,240,000  136,448,947   
23/09/2022 -1,247,700  -39,053,010,000  31.3 (-0.63 %)    120,200  3,762,260,000  1,367,900  42,815,270,000  135,822,020   
22/09/2022 -2,535,705  -79,747,922,250  31.45 (-0.16 %)    332,900  10,469,705,000  2,868,605  90,217,627,250  135,583,408   
21/09/2022 -983,427  -30,928,779,150  31.45 (-5.84 %)    8,000  251,600,000  991,427  31,180,379,150  135,441,128   
20/09/2022 -239,363  -7,994,724,200  33.4 (-0.89 %)    119,449  3,989,596,600  358,812  11,984,320,800  131,552,257   
19/09/2022 -288,779  -9,717,413,350  33.65 (-0.74 %)    186,401  6,272,393,650  475,180  15,989,807,000  131,335,034   
16/09/2022 -2,263,021  -76,716,411,900  33.9 (-4.51 %)    1,627,850  55,184,115,000  3,890,871  131,900,526,900  131,363,535   
15/09/2022 -282,572  1,859,970,000  35.5 (-0.56 %)    54,100  21,777,000,000  336,672  19,917,030,000  132,685,557   
14/09/2022 52,100  -1,799,226,000  35.7 (-0.28 %)    610,000  15,883,725,000  557,900  17,682,951,000  132,525,176   
13/09/2022 -176,628  -1,799,226,000  35.8 (0.00 %)    629,200  15,883,725,000  805,828  17,682,951,000  132,184,276   
12/09/2022 -187,540  -18,318,000,000  35.8 (0.85 %)    20,941  1,238,950,000  208,481  19,556,950,000  131,996,176   
09/09/2022 -516,000  -18,318,000,000  35.5 (0.00 %)    34,900  1,238,950,000  550,900  19,556,950,000  131,541,017   
08/09/2022 -280,100  -9,943,550,000  35.5 (0.57 %)    37,200  1,320,600,000  317,300  11,264,150,000  130,716,928   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.