MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KDC Allright Assets Limited       2,145,806            28,900  06/01/2023  2,116,906  0.82  
KDC Allright Assets Limited       4,220,506            32,600  22/08/2022  4,187,906  1.63  
KDC Vương Bửu Dinh Em  Vương Bửu Linh  Phó Tổng GĐ  116,358    116,358  16/05/2022  14/06/2022    116,358  27/05/2022    0.00  
KDC Vương Bửu Ngọc Em  Vương Bửu Linh  Phó Tổng GĐ  25,740    25,740  10/05/2022  08/06/2022    25,700  23/05/2022  40  0.00  
KDC CTCP Tư vấn Quốc tế CIB       32,269    32,269  21/04/2022  19/05/2022    32,269  13/05/2022    0.00  
KDC Star Pacifica Pte. Ltd.       12,503,000          3,120,000    24/03/2022  15,623,000  6.07  
KDC CTCP Tư vấn Quốc tế CIB       70,169    70,169  17/03/2022  14/04/2022    37,900  14/04/2022  32,269  0.01  
KDC VI (Vietnam Invesments) FUND III       11,606,920            716,100  21/09/2021  10,890,820  4.23  
KDC VI (Vietnam Invesments) FUND III       13,788,820            129,500  11/08/2021  13,659,320  5.31  
KDC Vương Thu Bình Em  Vương Ngọc Xiềm  Thành viên HĐQT  4,000    4,000  07/07/2021  05/08/2021    4,000  07/07/2021    0.00  
KDC Allright Assets Limited       7,568,006            2,500,000  18/06/2021  5,068,006  1.97  
KDC Allright Assets Limited       12,988,006          5,420,000    17/06/2021  7,568,006  2.94  
KDC Allright Assets Limited       15,588,006            2,600,000  16/06/2021  12,988,006  5.05  
KDC VI (Vietnam Invesments) FUND III       10,872,420          5,621,850    29/01/2021  16,494,270  6.41  
KDC Vương Thu Lệ Em  Vương Ngọc Xiềm  Phó Tổng GĐ  11,008    11,000  20/11/2020  18/12/2020    11,000  14/12/2020  0.00  
KDC Nguyễn Thị Xuân Liễu Thành viên HĐQT      50,000    50,000  13/10/2020  11/11/2020    50,000  14/10/2020    0.00  
KDC Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh       10,951,548  137,360    18/08/2020  16/09/2020  137,360    16/09/2020  11,088,908  4.31  
KDC Nguyễn Thị Hạnh Phó Tổng GĐ      50,000    50,000  14/08/2020  11/09/2020    50,000  01/09/2020    0.00  
KDC Trần Quốc Nguyên Phó Tổng GĐ      368,207    200,000  11/08/2020  09/09/2020    200,000  09/09/2020  168,207  0.07  
KDC Allright Assets Limited       10,767,000          3,924,606    31/07/2020  14,691,606  5.71  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.