MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KBC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KBC KB Vietnam Focus Balanced Fund               250,000    12/05/2023  250,000  0.03  
KBC CTBC Vietnam Equity Fund       6,000,000          1,000,000    12/05/2023  7,000,000  0.91  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       11,795,733            175,000  12/05/2023  11,620,733  1.51  
KBC CTBC Vietnam Equity Fund       5,000,000          1,000,000    27/04/2023  6,000,000  0.78  
KBC Norges Bank       3,050,000            500,000  17/02/2023  2,550,000  0.33  
KBC Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       46,157,066            500,000  17/02/2023  45,657,066  5.95  
KBC Grinling International Limited       1,345,000          2,655,000    01/12/2022  4,000,000  0.52  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       8,506,933          1,000,000    01/12/2022  9,506,933  1.24  
KBC Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       42,770,966          3,655,000    01/12/2022  46,425,966  6.05  
KBC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       352,200            200,000  22/11/2022  152,200  0.02  
KBC Amersham Industries Limited       20,764,800            1,000,000  22/11/2022  19,764,800  2.57  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       11,006,933            2,500,000  22/11/2022  8,506,933  1.11  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       10,006,933          1,000,000    21/11/2022  11,006,933  1.43  
KBC Norges Bank       10,006,933          1,000,000    21/11/2022  11,006,933  1.43  
KBC Grinling International Limited       1,900,000          500,000    21/11/2022  2,400,000  0.31  
KBC Norges Bank       9,478,700            800,000  21/11/2022  8,678,700  1.13  
KBC Wareham Group Limited       1,273,333          3,500,000    21/11/2022  4,773,333  0.62  
KBC Amersham Industries Limited       9,764,800          11,000,000    17/11/2022  20,764,800  2.71  
KBC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       752,200            200,000  17/11/2022  552,200  0.07  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       7,506,933          2,500,000    17/11/2022  10,006,933  1.30  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.