TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK IPA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/06/2022 0.00  18.30  0.20 (1.10 %)    372,050  6,859,678,500  18.10  18.10  18.80  18.00 
23/06/2022 18.10  18.10  1.00 (5.85 %)    254,888  4,467,710,400  17.10  17.5  18.10  16.80 
22/06/2022 17.10  17.10  0.40 (2.40 %)    375,409  6,525,472,000  16.70  16.90  17.80  16.90 
21/06/2022 16.70  16.70  -0.90 (-5.11 %)    812,200  13,711,700,000  17.60  17.5  18.00  16.00 
20/06/2022 17.60  17.60  -1.90 (-9.74 %)    698,900  13,556,570,000  19.50  19.50  21.00  17.60 
17/06/2022 19.50  19.50  -2.10 (-9.72 %)    436,740  8,572,693,600  21.60  19.9  20.40  19.50 
16/06/2022 21.60  21.60  -0.80 (-3.57 %)    271,313  6,062,509,200  22.40  23.90  24.00  21.60 
15/06/2022 22.42  26.90  -2.30 (-7.88 %)    492,490  13,556,064,100  29.20  29.2  30.00  26.30 
14/06/2022 24.33  29.20  -1.70 (-5.50 %)    316,400  9,451,070,000  30.90  30.10  30.60  29.10 
13/06/2022 25.75  30.90  -1.70 (-5.21 %)    457,400  14,166,400,000  32.60  32.1  32.10  30.50 
10/06/2022 27.17  32.60  0.00 (0.00 %)    519,100  17,395,330,000  32.60  32.60  34.60  32.10 
09/06/2022 27.17  32.60  1.90 (6.19 %)    409,249  13,314,757,600  30.70  31.0  33.10  30.80 
08/06/2022 25.58  30.70  1.00 (3.37 %)    378,100  11,411,710,000  29.70  29.80  30.70  29.70 
07/06/2022 24.75  29.70  -1.00 (-3.26 %)    469,600  14,001,770,000  30.70  30.5  30.60  29.00 
06/06/2022 25.58  30.70  -0.40 (-1.29 %)    266,300  8,192,550,000  31.10  31.20  31.30  30.50 
03/06/2022 25.92  31.10  -0.30 (-0.96 %)    267,400  8,271,500,000  31.40  31.1  31.30  30.60 
02/06/2022 26.17  31.40  -0.30 (-0.95 %)    403,209  12,674,653,500  31.70  31.60  31.90  31.00 
01/06/2022 26.42  31.70  -0.50 (-1.55 %)    293,330  9,353,758,000  32.20  32.2  32.60  31.40 
31/05/2022 26.83  32.20  -0.80 (-2.42 %)    360,520  11,742,444,000  33.00  33.00  33.00  32.10 
30/05/2022 27.50  33.00  0.20 (0.61 %)    268,215  8,811,927,800  32.80  33.0  33.00  32.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.