TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK IFS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 -1,200  -23,680,000  20.9291 (-15.27 %)    500  14,000,000  1,700  37,680,000  1,126,336   
05/08/2022 24.4999 (2.08 %)    100  2,470,000  100  2,470,000  1,126,836  98.71% 
04/08/2022 100  2,400,000  23.8056 (13.90 %)    100  2,400,000  1,124,336  98.71% 
03/08/2022 -2,600  -54,460,000  20.9291 (-14.58 %)    2,600  54,460,000  1,124,436  98.71% 
02/08/2022 100  2,450,000  24.3016 (1.26 %)    100  2,450,000  1,124,436  98.71% 
01/08/2022 23.8056 (-0.81 %)    1,124,536  98.71% 
29/07/2022 100  2,400,000  23.8056 (-1.22 %)    100  2,400,000  1,124,536  98.71% 
28/07/2022 100  2,410,000  23.9048 (13.83 %)    100  2,410,000  1,124,636  98.71% 
27/07/2022 20.8299 (-5.32 %)    1,124,736  98.71% 
26/07/2022 21.8218 (-0.81 %)    1,124,736  98.71% 
25/07/2022 21.8218 (-8.31 %)    1,124,736  98.71% 
22/07/2022 23.6072 (-0.81 %)    1,124,736  98.71% 
21/07/2022 23.6072 (-0.81 %)    1,124,236  98.71% 
20/07/2022 -500  -11,900,000  23.6072 (-0.81 %)    500  11,900,000  1,124,236  98.71% 
19/07/2022 23.6072 (-0.81 %)    1,124,236  98.71% 
18/07/2022 23.6072 (-0.81 %)    1,124,236  98.71% 
15/07/2022 23.6072 (-0.81 %)    1,124,236  98.71% 
14/07/2022 23.6072 (-0.81 %)    1,124,236  98.71% 
13/07/2022 23.6072 (-0.81 %)    1,124,236  98.71% 
12/07/2022 100  2,380,000  23.6072 (7.31 %)    100  2,380,000  1,123,936  98.71% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.