TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HSL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -9,062,460  6.06 (0.17 %)    9,062,460  16,623,224   
04/10/2022 -9,062,460  6.05 (1.34 %)    9,062,460  16,621,224   
03/10/2022 -1,518  -9,062,460  5.97 (-5.24 %)    1,518  9,062,460  16,621,224   
30/09/2022 -2,000  -12,560,000  6.28 (4.67 %)    2,000  12,560,000  16,620,524   
29/09/2022 12,800  76,800,000  6 (1.69 %)    12,800  76,800,000  16,620,524   
28/09/2022 4,000  23,720,000  5.93 (-1.17 %)    4,700  27,871,000  700  4,151,000  16,632,924   
27/09/2022 7,000  41,790,000  5.97 (-0.50 %)    7,000  41,790,000  16,637,624   
26/09/2022 70,700  424,200,000  6 (-1.64 %)    71,100  426,600,000  400  2,400,000  16,642,624   
23/09/2022 53,700  327,570,000  6.1 (0.00 %)    53,700  327,570,000  16,713,644   
22/09/2022 12,300  74,784,000  6.08 (1.33 %)    14,300  86,944,000  2,000  12,160,000  16,765,344   
21/09/2022 9,320  55,920,000  6 (-1.64 %)    9,400  56,400,000  80  480,000  16,773,260   
20/09/2022 -2,000  -12,100,000  6.05 (2.54 %)    2,000  12,100,000  16,780,360   
19/09/2022 12,816  75,614,400  5.9 (-3.28 %)    19,200  113,280,000  6,384  37,665,600  16,780,360   
16/09/2022 -2,300  -14,030,000  6.1 (0.00 %)    2,300  14,030,000  16,798,490   
15/09/2022 -6,569,800  6.11 (0.16 %)    6,569,800  16,798,490   
14/09/2022 -1,070  4,832,000  6.14 (0.66 %)    35,032,000  1,070  30,200,000  16,798,490   
13/09/2022 4,832,000  6.13 (0.49 %)    35,032,000  30,200,000  16,793,490   
12/09/2022 22,400  4,832,000  6.1 (1.67 %)    22,400  35,032,000  30,200,000  16,793,290   
09/09/2022 800  4,832,000  6.04 (-0.98 %)    5,800  35,032,000  5,000  30,200,000  16,815,690   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.