TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/06/2022 -419,200  -7,021,600,000  16.75 (-1.47 %)    9,200  154,100,000  428,400  7,175,700,000  206,074,843   
27/06/2022 -12,900  -121,725,000  17 (6.92 %)    239,700  3,902,375,000  252,600  4,024,100,000  205,655,643  7.33% 
24/06/2022 44,800  712,320,000  15.9 (4.61 %)    321,200  5,107,080,000  276,400  4,394,760,000  205,466,239  7.36% 
23/06/2022 -300,600  -4,554,090,000  15.15 (0.33 %)    128,500  1,946,775,000  429,100  6,500,865,000  205,768,839  7.30% 
22/06/2022 344,200  5,197,420,000  15.1 (6.34 %)    362,800  5,478,280,000  18,600  280,860,000  205,794,339  7.30% 
21/06/2022 1,293,400  18,301,610,000  14.15 (-4.39 %)    1,396,400  19,759,060,000  103,000  1,457,450,000  205,726,439  7.31% 
20/06/2022 -78,800  -1,446,440,000  14.75 (-7.23 %)    349,900  5,339,465,000  428,700  6,785,905,000  206,970,194  7.06% 
17/06/2022 498,100  7,894,885,000  15.85 (-6.76 %)    650,800  10,315,180,000  152,700  2,420,295,000  207,137,094  7.03% 
16/06/2022 -600  -10,200,000  17 (-2.86 %)    182,400  3,100,800,000  183,000  3,111,000,000  206,931,694  7.07% 
15/06/2022 -742,400  -12,954,880,000  17.45 (-7.18 %)    113,800  1,985,810,000  856,200  14,940,690,000  206,445,094  7.17% 
14/06/2022 -525,300  -9,849,375,000  18.75 (-7.18 %)    143,700  2,694,375,000  669,000  12,543,750,000  205,801,694  7.30% 
13/06/2022 -587,000  -11,828,050,000  20.15 (-7.14 %)    170,200  3,429,530,000  757,200  15,257,580,000  205,669,194  7.32% 
10/06/2022 -96,500  -2,089,225,000  21.65 (-2.91 %)    179,700  3,890,505,000  276,200  5,979,730,000  205,762,094  7.30% 
09/06/2022 202,200  4,509,060,000  22.3 (6.19 %)    279,500  6,232,850,000  77,300  1,723,790,000  205,930,694  7.27% 
08/06/2022 637,100  13,379,100,000  21 (2.44 %)    648,200  13,612,200,000  11,100  233,100,000  205,874,394  7.28% 
07/06/2022 -62,500  -1,278,125,000  20.45 (-4.88 %)    273,300  5,588,985,000  335,800  6,867,110,000  206,507,784  7.15% 
06/06/2022 643,700  14,198,710,000  21.5 (-2.71 %)    658,500  14,526,535,000  14,800  327,825,000  206,740,684  7.11% 
03/06/2022 82,900  1,832,090,000  22.1 (1.84 %)    123,300  2,724,930,000  40,400  892,840,000  207,131,384  7.03% 
02/06/2022 338,700  7,332,855,000  21.65 (-4.20 %)    606,500  13,130,725,000  267,800  5,797,870,000  207,120,984  7.03% 
01/06/2022 649,800  14,685,480,000  22.6 (-0.88 %)    783,500  17,707,100,000  133,700  3,021,620,000  207,556,384  6.94% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.