MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HFX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HFX Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT      63,060  45,000    21/01/2013  17/02/2013          0.00  
HFX Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT      133,600  40,000    13/01/2013  07/02/2013  30,100    15/01/2013  163,700  12.89  
HFX Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT      133,600  4,000    06/01/2013  06/01/2013      06/01/2013  133,600  10.52  
HFX Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT      48,060  50,000    18/09/2012  16/10/2012  15,000    16/10/2012  63,060  4.97  
HFX Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT      41,260  60,000    05/08/2012  04/09/2012          0.00  
HFX Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT      133,600  10,000    22/11/2011  12/01/2012          0.00  
HFX Trần Lan Hương Thành viên BKS      27,696    10,000  22/11/2011  09/01/2012    10,000  09/01/2012  17,696  1.39  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.