MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK GMD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/03/2023 51.50  51.50  0.00 (0.00 %)    662,500  34,438,000,000  224,900  11,671,102,000  52.00  52.60  51.50 
27/03/2023 51.50  51.50  1.70 (3.41 %)    1,176,200  59,271,000,000  50.00  51.60  49.80 
24/03/2023 49.80  49.80  -0.40 (-0.80 %)    243,400  12,184,000,000  50.10  50.60  49.70 
23/03/2023 50.20  50.20  0.10 (0.20 %)    201,200  10,096,000,000  367,000  18,416,060,000  50.00  50.40  49.60 
22/03/2023 50.10  50.10  -0.10 (-0.20 %)    174,000  8,713,000,000  1,395,000  69,750,000,000  50.70  50.70  49.90 
21/03/2023 50.20  50.20  0.30 (0.60 %)    208,500  10,462,000,000  152,000  7,600,000,000  50.80  50.80  49.90 
20/03/2023 49.90  49.90  0.70 (1.42 %)    251,000  12,528,000,000  49.60  50.10  49.55 
17/03/2023 49.20  49.20  -1.30 (-2.57 %)    478,000  24,095,000,000  60,000  3,030,000,000  50.80  51.80  49.20 
16/03/2023 50.40  50.40  -0.20 (-0.40 %)    95,000  4,793,000,000  50.60  51.20  50.40 
15/03/2023 50.60  50.60  0.10 (0.20 %)    476,500  24,166,000,000  51.20  51.20  50.40 
14/03/2023 50.50  50.50  0.20 (0.40 %)    305,800  15,335,000,000  50.30  50.80  49.60 
13/03/2023 50.30  50.30  -0.70 (-1.37 %)    178,300  9,079,000,000  115,000  5,865,000,000  51.00  51.40  50.10 
10/03/2023 51.00  51.00  -0.30 (-0.58 %)    180,500  9,171,000,000  51.10  51.20  50.40 
09/03/2023 51.30  51.30  0.00 (0.00 %)    293,300  15,049,000,000  51.00  51.80  51.00 
08/03/2023 51.30  51.30  1.80 (3.64 %)    507,900  25,661,000,000  290,000  14,355,000,000  49.50  51.30  49.00 
07/03/2023 49.50  49.50  0.50 (1.02 %)    98,300  4,840,000,000  49.45  49.50  48.95 
06/03/2023 48.95  48.95  -0.15 (-0.31 %)    355,800  17,436,000,000  450,000  22,095,000,000  49.00  49.45  48.80 
03/03/2023 49.10  49.10  -1.20 (-2.39 %)    436,800  21,674,000,000  50.30  50.50  49.10 
02/03/2023 50.30  50.30  -0.20 (-0.40 %)    257,900  12,986,000,000  50.50  50.90  50.00 
01/03/2023 50.50  50.50  1.60 (3.27 %)    188,900  9,446,000,000  48.90  50.50  48.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.