MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GEX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GEX Công ty cổ phần Chứng khoán VIX       15,000,000  15,000,000    23/12/2022  20/01/2023  15,000,000    17/01/2023  30,000,000  3.52  
GEX Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX       113,272,800    80,000,000  14/12/2022  12/01/2023    80,000,000  19/12/2022  33,272,800  3.91  
GEX Grinling International Limited       4,250,000          2,000,000    07/12/2022  6,250,000  0.73  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       15,534,185          1,000,000    07/12/2022  16,534,185  1.94  
GEX Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       40,337,588          5,156,900    01/12/2022  45,494,488  5.34  
GEX Amersham Industries Limited       7,089,883          4,156,900    01/12/2022  11,246,783  1.32  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       15,034,185          1,000,000    01/12/2022  16,034,185  1.88  
GEX Amersham Industries Limited       9,089,883            2,000,000  22/11/2022  7,089,883  0.83  
GEX Grinling International Limited       3,950,000          500,000    22/11/2022  4,450,000  0.52  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       16,784,185          1,250,000    22/11/2022  18,034,185  2.12  
GEX Wareham Group Limited               2,100,000    22/11/2022  2,100,000  0.25  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       18,034,185            3,000,000  22/11/2022  15,034,185  1.77  
GEX Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       468,000            200,000  22/11/2022  268,000  0.03  
GEX Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       468,000            379,900  25/10/2022  88,100  0.01  
GEX Nguyễn Liên Hương Con  Nguyễn Hoa Cương  Chủ tịch HĐQT  654  1,000,000    19/10/2022  17/11/2022  1,000,000    16/11/2022  1,000,654  0.12  
GEX Vietnam Enterprise Investments Limited       19,734,185            2,200,000  11/10/2022  17,534,185  2.06  
GEX Norges Bank       13,002,420            3,200,000  11/10/2022  9,802,420  1.15  
GEX Amersham Industries Limited       12,389,883          2,000,000    30/06/2022  14,389,883  1.69  
GEX Công ty cổ phần Chứng khoán VIX   Nguyễn Văn Tuấn  Chủ tịch HĐQT  15,000,000    24/06/2022  22/07/2022  15,000,000    22/07/2022  15,000,000  1.76  
GEX Nguyễn Bích Hà Con  Nguyễn Hoa Cương   Chủ tịch HĐQT  207,454  850,000    23/06/2022  22/07/2022  850,000    20/07/2022  1,057,454  0.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.