TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUEIP100 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 935,000  8.82 (-0.56 %)    935,000  5,658,900   
22/09/2022 935,000  8.87 (0.23 %)    935,000  5,658,900   
21/09/2022 935,000  8.85 (-1.01 %)    935,000  5,658,900   
20/09/2022 935,000  8.94 (0.45 %)    935,000  5,658,900   
19/09/2022 935,000  8.86 (-1.56 %)    935,000  5,658,900   
16/09/2022 935,000  9.03 (-0.77 %)    935,000  5,658,900   
15/09/2022 935,000  9.1 (0.00 %)    935,000  5,658,900   
14/09/2022 935,000  9.07 (-1.41 %)    935,000  5,658,900   
13/09/2022 935,000  9.2 (0.00 %)    935,000  5,658,900   
12/09/2022 935,000  9.2 (0.00 %)    935,000  5,658,900   
09/09/2022 935,000  9.15 (0.55 %)    935,000  5,658,900   
08/09/2022 935,000  9.08 (-1.30 %)    935,000  5,658,900   
07/09/2022 935,000  9.16 (-2.55 %)    935,000  5,658,900   
06/09/2022 935,000  9.35 (0.54 %)    935,000  5,658,900   
05/09/2022 935,000  9.33 (-0.74 %)    935,000  5,658,900   
31/08/2022 935,000  9.36 (-0.43 %)    935,000  5,658,700   
30/08/2022 100  935,000  9.35 (0.54 %)    100  935,000  5,658,800   
29/08/2022 -200  -1,862,000  9.31 (-0.96 %)    200  1,862,000  5,658,800  0.72% 
26/08/2022 -1,790,000  9.43 (-0.74 %)    1,790,000  5,658,800  0.72% 
25/08/2022 -1,790,000  9.46 (0.64 %)    1,790,000  5,658,800  0.72% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.