TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FPT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FPT Vietnam Enterprise Investments Limited       10,523,638          120,000    30/06/2022  10,643,638  0.97  
FPT Norges Bank       5,104,972          900,000    30/06/2022  6,004,972  0.55  
FPT Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       520,800          50,000    30/06/2022  570,800  0.05  
FPT DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       5,395,700          99,900    30/06/2022  5,495,600  0.50  
FPT Venner Group Limited       2,444,068            500,000  16/05/2022  1,944,068  0.18  
FPT Grinling International Limited       3,958,912            500,000  16/05/2022  3,458,912  0.32  
FPT Vietnam Enterprise Investments Limited       9,019,699            250,000  16/05/2022  8,769,699  0.80  
FPT Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       378,000          50,000    12/05/2022  428,000  0.04  
FPT Hanoi Investments Holdings Limited       5,169,668          80,000    12/05/2022  5,249,668  0.48  
FPT Balestrand Limited       1,042,019          340,000    12/05/2022  1,382,019  0.13  
FPT DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       4,258,900          80,000    12/05/2022  5,249,668  0.48  
FPT Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       240,858            240,858  27/12/2021    0.00  
FPT Norges Bank       3,795,810            500,000  27/12/2021  3,295,810  0.30  
FPT Vietnam Enterprise Investments Limited       12,214,099            644,400  27/12/2021  11,569,699  1.05  
FPT Hanoi Investments Holdings Limited       1,809,150          206,500    20/12/2021  2,015,650  0.18  
FPT Balestrand Limited       2,042,019            1,000,000  17/12/2021  1,042,019  0.09  
FPT Amersham Industries Limited       2,548,870            500,000  17/12/2021  2,048,870  0.19  
FPT Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT      22,428,228    4,500,000  27/10/2021  24/11/2021    4,500,000  27/10/2021  17,928,228  1.63  
FPT Wareham Group Limited       3,938,173          1,095,000    25/05/2021  5,033,173  0.46  
FPT DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       1,990,000            20,000  25/05/2021  1,970,000  0.18  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.