MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FIT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FIT Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch HĐQT      129,000    110,000  21/10/2022  18/11/2022    110,000  25/10/2022  19,000  0.01  
FIT Ninh Thị Phương NLQ  Nguyễn Văn Sang  Chủ tịch HĐQT  129,000            110,000  17/10/2022  19,000  0.01  
FIT Nguyễn Quang Huy Trưởng BKS      660,000  598,216    31/05/2022    598,216    31/05/2022  776,000  0.23 Giao dịch quyền mua 
FIT Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch HĐQT      110,000  97,984    31/05/2022    97,984    31/05/2022  129,000  0.04 Giao dịch quyền mua 
FIT CTCP Đầu tư Dũng Tâm       87,903,665  79,912,362    31/05/2022    79,912,362    31/05/2022  103,399,479  30.42  
FIT Ninh Thị Phương Kế toán trưởng      110,000  97,984    31/05/2022    97,984    31/05/2022  129,000  0.04  
FIT Hoàng Minh Tâm NLQ  Nguyễn Thị Minh Nguyệt  Phó Chủ tịch HĐQT  10,000    04/10/2021    10,000    04/10/2021  10,000  0.00  
FIT Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch HĐQT      32,800  100,000    04/10/2021    100,000    04/10/2021  132,800  0.04  
FIT Nguyễn Quang Huy Trưởng BKS      601,000    04/10/2021    600,000    04/10/2021  600,000  0.18  
FIT Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng      5,000    04/10/2021    5,000    04/10/2021  5,000  0.00  
FIT Ninh Thị Phương NLQ  Nguyễn Văn Sang  Chủ tịch HĐQT  100,000    04/10/2021    100,000    04/10/2021  100,000  0.03  
FIT CTCP Đầu tư Dũng Tâm       129,912,423    50,000,000  29/09/2021  28/10/2021    50,000,000  27/10/2021  79,912,423  23.51  
FIT Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch HĐQT      66,400  4,800  19,200  02/08/2021  20/08/2021  4,800  19,200  20/08/2021  5,200  0.00  
FIT CTCP Đầu tư KD       15,419,400    15,419,400  27/05/2021  25/06/2021    15,419,400  08/06/2021    0.00  
FIT Nguyễn Văn Sang Chủ tịch HĐQT      9,840,000    9,840,000  14/04/2021  13/05/2021          0.00  
FIT Cao Trọng Hoan Thành viên HĐQT      4,377,200    4,377,200  06/04/2021  05/05/2021    4,377,200  07/04/2021    0.00  
FIT CTCP Đầu tư KD       15,000,000  20,000,000    01/02/2021  01/03/2021  419,400    01/03/2021  15,419,400  4.54  
FIT CTCP Đầu tư Kinh doanh đăng       15,000,000    07/01/2021  05/02/2021  15,000,000    14/01/2021  15,000,000  4.41  
FIT Kiều Anh Kiệt Em  Kiều Hữu Dũng    5,592,055    5,592,055  05/01/2021  02/02/2021    5,592,000  02/02/2021  55  0.00  
FIT Trương Tú Tài Chồng  Nguyễn Thị Hồng Anh  Thành viên BKS  10,000    10,000  20/11/2020  20/11/2020    10,000  20/11/2020    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.