MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FCN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 -14,900  -172,095,000  11.55 (-2.12 %)    17,000  196,350,000  31,900  368,445,000  26,637,798  33.08% 
27/03/2023 54,300  640,740,000  11.8 (3.96 %)    54,700  645,460,000  400  4,720,000  26,622,898   
24/03/2023 2,800  31,940,000  11.35 (1.79 %)    5,200  59,540,000  2,400  27,600,000  26,677,198   
23/03/2023 -3,400  -37,670,000  11.15 (0.00 %)    3,400  37,670,000  26,679,998   
22/03/2023 6,100  68,500,000  11.15 (0.90 %)    8,000  89,780,000  1,900  21,280,000  26,676,598   
21/03/2023 8,600  560,000,000  11.05 (0.91 %)    10,300  588,000,000  1,700  28,000,000  26,682,698  33.05% 
20/03/2023 30,500  333,975,000  10.95 (-0.90 %)    30,500  333,975,000  26,691,498  33.05% 
17/03/2023 28,500  314,925,000  11.05 (-0.45 %)    30,000  331,500,000  1,500  16,575,000  26,721,898  33.03% 
16/03/2023 73,800  819,180,000  11.1 (-1.77 %)    73,900  820,290,000  100  1,110,000  26,751,798  33.01% 
15/03/2023 16,800  189,840,000  11.3 (4.63 %)    16,900  190,970,000  100  1,130,000  26,817,898  32.97% 
14/03/2023 10,300  111,240,000  10.8 (-2.70 %)    18,100  195,480,000  7,800  84,240,000  26,826,198  32.96% 
13/03/2023 18,900  208,845,000  11.05 (-3.07 %)    27,500  303,875,000  8,600  95,030,000  26,851,298   
10/03/2023 2,700  30,645,000  11.35 (-1.30 %)    4,200  47,670,000  1,500  17,025,000  26,870,198  32.93% 
09/03/2023 25,700  294,265,000  11.45 (-0.43 %)    25,800  295,410,000  100  1,145,000  26,820,398  32.96% 
08/03/2023 -25,600  -294,400,000  11.5 (3.60 %)    28,400  326,600,000  54,000  621,000,000  26,839,798  32.95% 
07/03/2023 -1,900  -21,090,000  11.1 (0.91 %)    4,500  49,950,000  6,400  71,040,000  26,855,498  32.94% 
06/03/2023 20,800  227,760,000  10.95 (1.39 %)    33,500  366,825,000  12,700  139,065,000  26,859,998  32.94% 
03/03/2023 2,400  25,920,000  10.8 (-1.82 %)    2,400  25,920,000  26,883,498  32.92% 
02/03/2023 1,400  15,400,000  11 (-1.79 %)    11,400  125,400,000  10,000  110,000,000  26,884,898  32.92% 
01/03/2023 14,800  165,760,000  11.2 (6.67 %)    15,800  176,960,000  1,000  11,200,000  26,894,798  32.92% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.