TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DPR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DPR Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       2,244,680            100,000  31/08/2021  2,144,680  4.99  
DPR Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       2,620,880            67,700  22/07/2021  2,553,180  5.94  
DPR Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       2,852,680            108,000  28/06/2021  2,744,680  6.38  
DPR Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity               2,944,680    14/11/2017  2,944,680  6.85  
DPR Halley Sicav - Halley Asian Prosperity       2,944,680            2,944,680  14/11/2017    0.00  
DPR PYN Elite Fund       2,403,960            415,420  27/04/2017  1,988,540  4.62  
DPR Halley Sicav - Halley Asian Prosperity       3,230,170            49,230  17/02/2017  3,180,940  7.40  
DPR PYN Elite Fund       2,531,640          123,920  251,600  17/01/2017  2,403,960  5.59  
DPR Halley Sicav-Halley Asian Property       2,937,840          20,110    18/08/2014  2,957,950  6.88  
DPR Halley Sicav-Halley Asian Property       2,523,340          41,500    10/07/2014  2,564,840  5.96  
DPR Halley Sicav-Halley Asian Property       2,523,340          180,500    07/07/2014  2,703,840  6.29  
DPR Halley Sicav-Halley Asian Property       2,197,840          325,500    26/06/2014  2,523,340  5.87  
DPR Halley Sicav-Halley Asian Property       2,064,000          133,840    20/05/2014  2,197,840  5.11  
DPR FTIF - Templeton Frontier Markets Fund       2,546,300            2,286,820  25/04/2014  259,480  0.60  
DPR FTIF - Templeton Frontier Markets Fund       3,582,350            1,036,050  24/03/2014  2,546,300  5.92  
DPR FTIF - Templeton Frontier Markets Fund       2,863,780            920,000  20/03/2014  1,943,780  4.52  
DPR FTIF - Templeton Frontier Markets Fund       3,264,450            59,820  12/03/2014  3,204,630  7.45  
DPR Mutual Fund Elite (Non-Ucits)       2,159,410          372,230    06/03/2014  2,531,640  5.89  
DPR FTIF - Templeton Frontier Markets Fund       5,027,280          50,000    14/11/2013  5,077,280  11.81  
DPR Nguyễn Thanh Bình Kế toán trưởng      2,600  25,000    12/08/2013  10/09/2013  25,000    12/08/2013  27,600  0.06  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.