MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DP3 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DP3 Lê Văn Hùng Thành viên BKS      381,825  3,000    31/01/2023  27/02/2023  3,000    01/02/2023  384,825  4.47  
DP3 Nguyễn Đình Khái Phó Tổng GĐ      1,244,340  100,000    06/11/2022  04/12/2022  16,000    04/12/2022  1,260,340  14.66  
DP3 Nguyễn Đình Khái Phó Tổng GĐ      1,194,940  70,000    07/08/2022  04/09/2022  49,400    04/09/2022  1,244,340  14.47  
DP3 Nguyễn Đình Khái Phó Tổng GĐ      768,737  430,000    26/09/2019  24/10/2019  426,203    24/10/2019  1,194,940  13.89  
DP3 Nguyễn Thanh Tuấn       339,850          492,481    11/03/2019  832,331  9.68  
DP3 Nguyễn Thị Kim Thu Kế toán trưởng      216,000  32,000    19/02/2019  18/03/2019  14,600    14/03/2019  230,600  2.68  
DP3 Nguyễn Hải An Con  Nguyễn Thị Kim Thu  Kế toán trưởng  20,000    19/02/2019  18/03/2019  20,000    14/03/2019  20,000  0.23  
DP3 Nguyễn Đình Khái Phó Tổng GĐ      372,096  340,000    19/02/2019  18/03/2019  339,130    18/03/2019  711,226  8.27  
DP3 Đinh Văn Cường Thành viên HĐQT      416,553    100,000  13/01/2019  10/02/2019      30/01/2019  416,553  4.84  
DP3 Nguyễn Thị Thùy Anh Em  Nguyễn Thị Hương Lan  Thành viên BKS  825            800  07/01/2019  25  0.00  
DP3 Đinh Văn Cường Thành viên HĐQT      418,753    100,000  09/12/2018  07/01/2019    2,200  07/01/2019  416,553  4.84  
DP3 Trương Thị Nguyệt Hoa Trưởng BKS      2,500    2,500  06/12/2018  03/01/2019    2,500  06/12/2018    0.00  
DP3 Nguyễn Thị Thùy Anh Em  Nguyễn Thị Hương Lan  Thành viên BKS  825    800  06/12/2018  27/12/2018      27/12/2018  825  0.01  
DP3 Phạm Văn Vượng chồng  Trương Thị Nguyệt Hoa  Trưởng BKS  695    695  08/10/2018  06/11/2018    695  15/10/2018    0.00  
DP3 Đinh Văn Cường Thành viên HĐQT      497,153    89,153  08/10/2018  06/11/2018    78,400  04/11/2018  418,753  4.87  
DP3 Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên BKS      6,295    6,000  04/10/2018  01/11/2018    6,000  29/10/2018  295  0.00  
DP3 Trương Thị Nguyệt Hoa Trưởng BKS      4,500    2,000  26/09/2018  24/10/2018    2,000  21/10/2018  2,500  0.03  
DP3 Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên BKS      2,295    2,000  08/08/2018  06/09/2018      06/09/2018  2,295  0.03  
DP3 Đinh Văn Cường Thành viên HĐQT      597,153    100,000  31/07/2018  29/08/2018    100,000  28/08/2018  497,153  5.78  
DP3 Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên BKS      8,595    300  16/04/2018  15/05/2018    300  17/04/2018  6,295  0.07  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.