MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DIG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DIG Nguyễn Hùng Cường Phó Chủ tịch HĐQT      58,956,984  3,000,000    12/06/2023  11/07/2023          0.00  
DIG Diệp Thị Ngọc Lan Thư ký HĐQT      30,066    30,000  18/05/2023  16/06/2023          0.00  
DIG Hà Thị Thanh Châu Em dâu  Nguyễn Thiện Tuấn  Chủ tịch HĐQT  274,151    185,000  30/03/2023  28/04/2023    67,638  28/04/2023  206,513  0.03  
DIG CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân       31,427,405            2,743,331  27/03/2023  28,684,074  4.70  
DIG CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân       37,427,405            3,000,000  23/03/2023  34,427,405  5.65  
DIG Nguyễn Hùng Cường Công bố thông tin      53,956,984  5,000,000    15/03/2023  13/04/2023  5,000,000    17/03/2023  58,956,984  9.67  
DIG CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân       55,767,305            2,000,000  14/03/2023  53,767,305  8.82  
DIG CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân       61,535,805            3,627,100  03/03/2023  57,908,705  9.50  
DIG Hà Thị Thanh Châu Em dâu  Nguyễn Thiện Tuấn  Chủ tịch HĐQT  274,151    185,000  24/02/2023  24/03/2023      24/03/2023  274,151  0.04  
DIG Hà Thị Thanh Châu Em dâu  Nguyễn Thiện Tuấn  Chủ tịch HĐQT  339,151    250,000  19/01/2023  17/02/2023    65,000  17/02/2023  274,151  0.04  
DIG CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân       67,493,505            877,400  11/01/2023  66,616,105  10.92  
DIG Trần Quang Sơn Em  Trần Quang Hùng  Thư ký HĐQT  20          10,000    13/12/2022  10,020  0.00  
DIG CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân       80,202,315            8,307,300  22/11/2022  71,895,015  11.79  
DIG Nguyễn Hùng Cường Phó Chủ tịch HĐQT      54,905,084            948,100  16/11/2022  53,956,984  8.85  
DIG Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Chủ tịch HĐQT      20,726,949            2,535,300  16/11/2022  18,191,649  2.98  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      49,055,033            2,238,900  16/11/2022  46,816,133  7.68  
DIG Hà Thị Thanh Châu Em dâu  Nguyễn Thiện Tuấn  Chủ tịch HĐQT  354,151            15,000  16/11/2022  339,151  0.06  
DIG Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Chủ tịch HĐQT      26,591,249            5,864,300  10/11/2022  20,726,949  3.40  
DIG CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân       86,017,415            5,815,100  10/11/2022  80,202,315  13.15  
DIG Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT      58,472,633            9,417,600  09/11/2022  49,055,033  8.04  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.