TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
12/08/2022 91.60  91.60  0.60 (0.66 %)    1,833,800  167,157,000,000  20,000  1,854,000,000  91.00  92.60  89.50 
11/08/2022 91.00  91.00  -2.50 (-2.67 %)    2,311,000  214,447,000,000  40,000  3,756,000,000  94.70  94.70  90.50 
10/08/2022 93.50  93.50  -1.70 (-1.79 %)    1,586,200  149,542,000,000  76,000  6,777,000,000  94.50  96.00  93.50 
09/08/2022 95.20  95.20  3.70 (4.04 %)    3,358,200  318,050,000,000  25,000  2,265,000,000  92.50  97.00  92.20 
08/08/2022 91.50  91.50  1.60 (1.78 %)    2,455,100  224,350,000,000  135,000  12,334,950,000  89.80  93.00  89.50 
05/08/2022 89.90  89.90  -0.90 (-0.99 %)    1,440,100  129,488,000,000  90.40  90.40  89.60 
04/08/2022 90.80  90.80  1.80 (2.02 %)    2,890,700  261,302,000,000  150,060  12,991,400,000  89.00  92.20  88.70 
03/08/2022 89.00  89.00  0.30 (0.34 %)    2,012,100  178,283,000,000  88.00  90.50  86.80 
02/08/2022 88.70  88.70  -2.30 (-2.53 %)    1,898,400  169,703,000,000  40,000  3,892,000,000  91.00  91.80  88.30 
01/08/2022 91.00  91.00  1.70 (1.90 %)    4,464,400  381,909,000,000  86.50  91.00  83.60 
29/07/2022 89.30  89.30  -6.70 (-6.98 %)    6,404,300  586,887,000,000  50,000  4,625,000,000  95.60  96.00  89.30 
28/07/2022 96.00  96.00  0.00 (0.00 %)    2,861,500  275,601,000,000  97.50  97.70  95.60 
27/07/2022 96.00  96.00  0.30 (0.31 %)    927,700  88,738,000,000  95.70  97.00  94.60 
26/07/2022 95.70  95.70  -0.80 (-0.83 %)    1,388,100  134,451,000,000  96.70  98.50  95.30 
25/07/2022 96.50  96.50  -1.70 (-1.73 %)    1,538,400  148,491,000,000  97.70  98.00  95.50 
22/07/2022 98.20  98.20  -2.30 (-2.29 %)    1,744,700  174,161,000,000  100.60  101.40  97.90 
21/07/2022 100.50  100.50  0.50 (0.50 %)    1,852,900  187,222,000,000  100.10  101.80  99.00 
20/07/2022 100.00  100.00  2.50 (2.56 %)    3,151,200  319,454,000,000  97,000  9,836,770,000  101.30  102.30  100.00 
19/07/2022 97.50  97.50  4.50 (4.84 %)    2,419,100  233,548,000,000  92.50  98.40  92.50 
18/07/2022 93.00  93.00  -2.80 (-2.92 %)    1,785,800  169,232,000,000  96.10  97.40  92.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.