MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DBM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DBM America LLC       429,839            4,200  13/09/2022  425,639  21.92  
DBM Nguyễn Thị Kim Liên Chủ tịch HĐQT      22,220    22,220  22/02/2022  28/02/2022    22,220  28/02/2022    0.00  
DBM Nguyễn Thị Kim Liên Chủ tịch HĐQT      32,220    10,000  16/10/2017  27/10/2017    10,000  27/10/2017  22,220  1.14  
DBM America LLC       273,450          168,000    16/05/2016  441,450  22.74  
DBM Maybank KimEng Securities Pte.Ltd       168,000            168,000  16/05/2016    0.00  
DBM America LLC       269,250          2,800    07/12/2015  272,050  14.01  
DBM America LLC       219,150          49,800    27/11/2015  268,950  13.85  
DBM America LLC       206,450          13,000    16/11/2015  219,450  11.30  
DBM America LLC       150,450          50,000    31/08/2015  200,450  10.32  
DBM Chử Văn Oanh       100,000            50,000  31/08/2015  50,000  2.58  
DBM America LLC       128,750          7,600    06/07/2015  136,350  7.02  
DBM Nguyễn Ngọc Tuyên Phó Tổng GĐ      17,445    15,000  18/06/2015  17/07/2015    13,700  17/07/2015  3,745  0.19  
DBM America LLC       66,850          56,100    10/06/2015  122,950  6.33  
DBM Chử Văn Oanh       156,300            56,300  10/06/2015  100,000  5.15  
DBM Chử Văn Oanh       175,300            9,000  05/06/2015  166,300  8.57  
DBM Chử Văn Oanh       194,300            4,300  01/06/2015  190,000  9.79  
DBM Chử Văn Oanh       23,900          117,900    29/08/2013  141,800  7.30  
DBM Công ty Cổ phần TRAPHACO       660,136  93,378    26/07/2013  23/08/2013  93,378    23/08/2013  753,514  38.81  
DBM Lường Thị Phương Minh       99,020            72,066  03/10/2012  26,954  1.39  
DBM CTCP Đầu tư Nam Dương       145,000            105,530  03/10/2012  39,470  2.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.