MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CTS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 11,900  182,195,000  14.9 (-0.67 %)    22,700  347,025,000  10,800  164,830,000  70,312,292   
23/03/2023 8,700  127,435,000  15 (4.90 %)    14,700  216,135,000  6,000  88,700,000  70,324,192   
22/03/2023 -11,500  -164,625,000  14.3 (0.70 %)    11,500  164,625,000  70,332,892   
21/03/2023 -10,600  -128,700,000  14.2 (5.58 %)    12,600  13,000,000  23,200  141,700,000  70,321,392  1.72% 
20/03/2023 13.45 (-2.89 %)    30,470,000  30,470,000  70,331,792  1.71% 
17/03/2023 13.85 (-0.36 %)    2,200  30,470,000  2,200  30,470,000  70,325,792  1.72% 
16/03/2023 20,800  289,120,000  13.7 (1.48 %)    26,800  372,520,000  6,000  83,400,000  70,322,992  1.72% 
15/03/2023 -3,200  -43,200,000  13.5 (6.72 %)    1,800  24,300,000  5,000  67,500,000  70,330,492  1.72% 
14/03/2023 -14,300  -180,895,000  12.65 (-3.44 %)    5,000  63,250,000  19,300  244,145,000  70,325,292  1.72% 
13/03/2023 -6,200  -81,220,000  13.1 (-2.24 %)    6,200  81,220,000  70,319,392  1.72% 
10/03/2023 -16,900  -226,460,000  13.4 (0.00 %)    200  2,680,000  17,100  229,140,000  70,313,192  1.73% 
09/03/2023 10,200  136,680,000  13.4 (0.75 %)    10,200  136,680,000  70,313,292  1.73% 
08/03/2023 12,900  171,570,000  13.3 (3.10 %)    13,000  172,900,000  100  1,330,000  70,284,992  1.75% 
07/03/2023 -38,500  -494,725,000  12.85 (1.98 %)    38,500  494,725,000  70,297,392  1.74% 
06/03/2023 -600  -7,560,000  12.6 (0.00 %)    600  7,560,000  70,297,392  1.74% 
03/03/2023 2,900  36,395,000  12.55 (-4.20 %)    2,900  36,395,000  70,287,692  1.74% 
02/03/2023 -9,300  -121,365,000  13.05 (-1.14 %)    400  5,220,000  9,700  126,585,000  70,290,592  1.74% 
01/03/2023 12,500  164,375,000  13.15 (6.05 %)    12,500  164,375,000  70,283,692  1.75% 
28/02/2023 -7,300  -90,155,000  12.35 (1.23 %)    7,300  90,155,000  70,294,592  1.74% 
27/02/2023 2,400  29,280,000  12.2 (-6.15 %)    4,000  48,800,000  1,600  19,520,000  70,283,692  1.75% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.