MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CTG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CTG Phạm Thị Minh Tú Em dâu  Nguyễn Thế Huân  Thành viên HĐQT  16,872            5,500  10/10/2021  11,372  0.00  
CTG Phạm Thị Minh Tú Em dâu  Nguyễn Thế Huân  Thành viên HĐQT  3,500          31,500  22,500  29/09/2021  13,372  0.00  
CTG Trần Thu Huyền Thành viên HĐQT      1,844  50,000    19/08/2021  17/09/2021  50,000    25/08/2021  51,844  0.00  
CTG Trần Tiến Duy Em  Trần Thu Huyền  Thành viên HĐQT  898          12,000    18/03/2021  12,898  0.00  
CTG IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P.       161,638,215            36,772,272  09/01/2020  124,865,943  2.60  
CTG International Finance Corporation (World Bank)       79,871,588            18,939,642  09/01/2020  60,931,946  1.27  
CTG Quỹ Đầu tư Cấp vốn IFC L.P       200,864,399            39,226,184  14/11/2019  161,638,215  3.36  
CTG International Finance Corporation (World Bank)       98,017,588            18,146,000  14/11/2019  79,871,588  1.66  
CTG Nguyễn Hoàng Dũng Phó Tổng GĐ      43,024    42,000  14/05/2018  12/06/2018    42,000  10/06/2018  1,024  0.00  
CTG Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng GĐ      31,920    31,920  15/01/2018  14/02/2018    31,920  24/01/2018    0.00  
CTG Trần Công Quỳnh Lân Phó Tổng GĐ      31,920    31,920  18/12/2016  16/01/2017      16/01/2017  31,920  0.00  
CTG Trần Thanh Thủy Chị  Trần Minh Bình  Giám đốc Khối kinh doanh vốn và thị trường  1,000            1,000  29/05/2016    0.00  
CTG Trần Thanh Thủy Chị  Trần Minh Bình  Giám đốc Khối kinh doanh vốn và thị trường          1,000    09/05/2016  1,000  0.00  
CTG Hoàng Việt Phương vợ  Nguyễn Đức Thành  Phó Tổng GĐ  5,706    5,700  17/08/2014  15/09/2014    5,700  19/08/2014  0.00  
CTG Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam       64,697,070          677,231    10/10/2013  65,374,301  1.36  
CTG Phạm Anh Tuấn Phó Tổng GĐ      71,716    71,716  19/09/2013  24/09/2013    71,716  19/09/2013  71,716  0.00 quyền mua cp 
CTG The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ               644,389,811    09/05/2013  644,389,811  13.41  
CTG Bùi Như Ý Phó Tổng GĐ      2,009    2,000  02/07/2012  29/07/2012    2,000  12/07/2012  0.00  
CTG Bùi Như Ý Phó Tổng GĐ      4,279    4,200  27/05/2012  27/06/2012    2,270  26/06/2012  2,009  0.00  
CTG Bùi Như Ý Phó Tổng GĐ      25,389    25,000  21/03/2012  21/05/2012    23,000  21/05/2012  4,279  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.