MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CMV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CMV Lưu Hoàng Thống Phó Tổng GĐ      8,767  100,000    17/03/2021    100,000    17/03/2021  108,767  0.60  
CMV Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP   Lê Xuân Trình  Thành viên HĐQT  2,936,024    2,936,024  03/02/2021  21/02/2021          0.00 GD quyền mua 
CMV Nguyễn Hoàng Sơn Lâm       1,739,571            1,739,571  27/01/2019    0.00  
CMV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng       4,433,425  1,739,571    09/01/2019  31/01/2019  1,739,571    27/01/2019  6,172,996  34.00  
CMV Phạm Phước Tài       77,000    75,000  29/10/2018  29/11/2018      29/11/2018  77,000  0.42  
CMV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng       2,420,783          2,012,642    17/01/2018  4,433,425  24.42  
CMV Nguyễn Ngọc Tuấn       2,012,642            2,012,642  17/01/2018    0.00  
CMV Nguyễn Hoàng Sơn Lâm               1,700,000    17/01/2018  1,700,000  9.36  
CMV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng               2,420,783    18/10/2017  2,420,783  13.33  
CMV Nguyễn Ngọc Tuấn               2,012,642    18/10/2017  2,012,642  11.09  
CMV Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       4,433,425    4,433,425  18/10/2017  15/11/2017    4,433,425  18/10/2017    0.00  
CMV Phan Tiến Dũng Chồng  Nguyễn Thị Việt Ngọc  Phó Tổng GĐ  113,446    113,446  04/09/2017  26/09/2017      26/09/2017  113,446  0.62  
CMV Nguyễn Việt Hùng em  Nguyễn Thị Việt Ánh  Chủ tịch HĐQT  115,822    115,822  30/08/2017  26/09/2017      26/09/2017  115,822  0.64  
CMV Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       4,433,425    4,433,425  28/08/2017  26/09/2017      26/10/2017  4,433,425  24.42  
CMV Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư       1,273,490    1,273,490  25/11/2014  18/12/2014    1,273,490  14/12/2014    0.00  
CMV Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) - Công ty TNHH MTV       1,662,534  1,273,490    19/11/2014  18/12/2014  1,273,490    14/12/2014  2,936,024  16.17  
CMV Thái Trường An Phó Tổng GĐ      129,459  50,000    13/08/2013  11/09/2013  12,120    12/09/2013  141,579  0.78  
CMV Nguyễn Thị Việt Ánh Chủ tịch HĐQT      390,653  100,000    04/07/2013  02/08/2013  40,960    02/08/2013  431,613  2.38  
CMV Nguyễn Thị Việt Anh   Nguyễn Anh Tuấn    330,087  100,000    26/11/2012  26/12/2012          0.00  
CMV Phù Chí Anh Kế toán trưởng      73,451  50,000    07/11/2012  06/12/2012  12,290    06/12/2012  85,741  0.47  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.