TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CII - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/09/2022 19.35 (-1.28 %)    3,639  11,264,800  3,096   2,809  12,165,900  4,331   -901,100
29/09/2022 19.6 (-1.51 %)    2,707  9,830,300  3,631   3,052  10,444,700  3,422   -614,400
28/09/2022 19.9 (2.05 %)    3,479  12,912,700  3,712   3,619  10,982,500  3,035   1,930,200
27/09/2022 19.5 (-3.94 %)    3,303  8,790,300  2,661   2,102  8,940,900  4,254   -150,600
26/09/2022 20.3 (-6.45 %)    6,412  16,963,400  2,646   3,163  18,923,800  5,983   -1,960,400
23/09/2022 21.7 (-1.81 %)    4,142  10,184,000  2,459   3,554  12,588,300  3,542   -2,404,300
22/09/2022 22.1 (2.79 %)    3,953  12,320,900  3,117   4,143  12,444,000  3,004   -123,100
21/09/2022 21.5 (1.42 %)    3,383  10,323,700  3,052   3,507  10,633,900  3,032   -310,200
20/09/2022 21.2 (2.42 %)    4,453  10,396,600  2,335   2,892  8,426,900  2,914   1,969,700
19/09/2022 20.65 (-6.98 %)    5,606  11,482,800  2,048   2,975  13,539,700  4,551   -2,056,900
16/09/2022 22.2 (-4.31 %)    4,941  11,709,400  2,370   4,828  14,758,700  3,057   -3,049,300
15/09/2022 23.15 (2.43 %)    4,149  11,650,900  2,808   4,351  12,009,100  2,760   -358,200
14/09/2022 22.55 (2.04 %)    6,645  15,601,900  2,348   4,290  13,480,900  3,142   2,121,000
13/09/2022 22.1 (0.00 %)    3,892  8,382,500  2,154   1,840  7,403,700  4,024   978,800
12/09/2022 22.05 (-2.86 %)    2,710  6,020,200  2,221   2,044  7,450,400  3,645   -1,430,200
09/09/2022 22.65 (5.35 %)    5,144  17,258,800  3,355   3,719  13,600,100  3,657   3,658,700
08/09/2022 21.45 (-2.94 %)    5,149  11,765,400  2,285   3,311  11,808,600  3,566   -43,200
07/09/2022 22.05 (-6.96 %)    5,505  10,662,600  1,937   2,906  12,585,700  4,331   -1,923,100
06/09/2022 23.7 (-0.42 %)    2,782  7,716,500  2,774   3,091  9,101,100  2,944   -1,384,600
05/09/2022 23.75 (-0.21 %)    2,986  6,524,300  2,185   2,819  8,853,500  3,141   -2,329,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.