MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CEN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CEN Trần Mạnh Sơn Chủ tịch HĐQT      3,800,000    2,700,000  08/09/2022  08/10/2022    2,700,000  13/09/2022  1,100,000  5.07  
CEN Lê Văn Bình Giám đốc      2,137,073    31/07/2022  18/08/2022  2,137,073    31/07/2022  2,137,073  9.84  
CEN Trần Ngọc Sơn Kế toán trưởng      2,100,000    31/07/2022  18/08/2022  2,100,000    31/07/2022  2,100,000  9.67  
CEN Trần Thị Hà Thành viên BKS      2,000,000    31/07/2022  18/08/2022  2,000,000    31/07/2022  2,000,000  9.21  
CEN Công ty TNHH MTV Duyên hải Lào Cai       580,000            20,000  15/06/2022  560,000  2.58  
CEN Công ty TNHH MTV Duyên hải Lào Cai               580,000    05/06/2022  580,000  2.67  
CEN Trần Mạnh Sơn Chủ tịch HĐQT      4,545,000            2,525,000  14/12/2021  2,000,000  9.21  
CEN Nguyễn Xuân Bắc       673,700            673,700  14/12/2021    0.00  
CEN Lê Văn Bình Giám đốc      900,000    900,000  09/12/2021  06/01/2022    900,000  13/12/2021    0.00  
CEN Nguyễn Xuân Bắc       22,200          651,500    09/12/2021  673,700  3.10  
CEN Trần Thị Thủy       1,200,000            1,200,000  30/11/2021    0.00  
CEN Công ty TNHH MTV Duyên hải Lào Cai       720,000            560,000  11/11/2021  160,000  0.74  
CEN Công ty TNHH MTV Duyên hải Lào Cai       1,360,000            640,000  10/11/2021  720,000  3.32  
CEN Công ty TNHH MTV Duyên hải Lào Cai       640,000          720,000    08/11/2021  1,360,000  6.26  
CEN Công ty TNHH MTV Duyên hải Lào Cai               640,000    07/11/2021  640,000  2.95  
CEN Tưởng Thị Bích Thạch       667,900            187,900  01/11/2021  480,000  2.21  
CEN Tưởng Thị Bích Thạch       900,000            232,100  31/10/2021  667,900  3.08  
CEN Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt       1,401,110            1,401,110  13/10/2021    0.00  
CEN Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt               1,401,110    16/09/2021  1,401,110  6.45  
CEN Mạc Thị Hoa Kế toán trưởng      90,000    90,000  03/12/2020  30/12/2020    90,000  06/12/2020    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.