MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BWS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/02/2023 0.00  28.60  28.60  0.00 (0.00 %)    28.60  0.00  0.00  0.00 
06/02/2023 0.00  29.90  28.61  2.00 (7.17 %)    800  22,830,800  27.90  28.1  29.90  28.10 
03/02/2023 0.00  27.90  27.90  0.00 (0.00 %)    27.90  0.00  0.00  0.00 
02/02/2023 0.00  27.90  27.90  0.00 (0.00 %)    27.90  0.0  0.00  0.00 
01/02/2023 0.00  28.00  27.92  0.00 (0.00 %)    500  13,960,000  28.00  27.90  28.00  27.90 
31/01/2023 0.00  28.00  28.00  -0.10 (-0.36 %)    100  2,800,000  28.10  28.0  28.00  28.00 
30/01/2023 0.00  28.10  28.10  0.00 (0.00 %)    28.10  0.00  0.00  0.00 
19/01/2023 0.00  29.90  29.90  0.00 (0.00 %)    29.90  0.0  0.00  0.00 
18/01/2023 0.00  29.90  29.90  2.40 (8.73 %)    100  2,990,000  27.50  29.90  29.90  29.90 
17/01/2023 0.00  27.50  27.50  0.00 (0.00 %)    27.50  0.0  0.00  0.00 
16/01/2023 0.00  27.50  27.50  0.00 (0.00 %)    27.50  0.00  0.00  0.00 
12/01/2023 0.00  27.50  27.50  0.70 (2.61 %)    100  2,750,000  26.80  27.5  27.50  27.50 
11/01/2023 0.00  26.80  26.80  0.00 (0.00 %)    26.80  0.00  0.00  0.00 
06/01/2023 0.00  27.00  26.80  0.70 (2.66 %)    900  24,120,000  26.30  26.7  27.00  26.70 
04/01/2023 0.00  24.00  26.26  -3.70 (-13.36 %)    2,900  76,140,000  27.70  27.50  27.50  24.00 
03/01/2023 0.00  27.70  27.70  -0.20 (-0.72 %)    500  13,850,000  27.90  27.7  27.70  27.70 
30/12/2022 0.00  28.00  27.90  0.10 (0.36 %)    5,000  125,000,000  27.90  0.00  0.00  0.00 
29/12/2022 0.00  28.00  27.88  0.80 (2.94 %)    4,900  136,610,000  27.20  27.5  28.00  27.50 
28/12/2022 0.00  27.20  27.17  0.00 (0.00 %)    2,400  65,200,000  27.20  27.20  27.20  27.00 
27/12/2022 27.20  27.20  27.20  0.00 (0.00 %)    27.20  27.2  27.20  27.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.