TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BTT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 400,350,000  44.1 (0.00 %)    400,350,000  5,954,857   
22/09/2022 400,350,000  44.1 (-6.37 %)    400,350,000  5,954,857   
21/09/2022 400,350,000  47.1 (0.00 %)    400,350,000  5,954,857   
20/09/2022 8,500  400,350,000  47.1 (6.80 %)    8,500  400,350,000  5,954,857   
19/09/2022 9,630,000  44.1 (0.00 %)    9,630,000  5,963,357   
16/09/2022 9,630,000  44.1 (-0.90 %)    9,630,000  5,963,357   
15/09/2022 3,300  9,630,000  44.5 (-3.47 %)    3,300  9,630,000  5,963,357   
14/09/2022 9,630,000  46.05 (4.42 %)    9,630,000  5,966,657   
13/09/2022 9,630,000  44.05 (-0.34 %)    9,630,000  5,966,657   
12/09/2022 9,630,000  44.2 (-4.74 %)    9,630,000  5,966,657   
09/09/2022 9,630,000  46.4 (3.11 %)    9,630,000  5,966,657   
08/09/2022 9,630,000  45 (-4.05 %)    9,630,000  5,966,657   
07/09/2022 9,630,000  46.85 (3.42 %)    9,630,000  5,966,657   
06/09/2022 9,630,000  45.3 (-3.21 %)    9,630,000  5,966,657   
05/09/2022 9,630,000  46.8 (-1.89 %)    9,630,000  5,966,657   
31/08/2022 9,630,000  47.7 (6.00 %)    9,630,000  5,966,657   
30/08/2022 9,630,000  45 (0.00 %)    9,630,000  5,966,657   
29/08/2022 9,630,000  45 (0.00 %)    9,630,000  5,966,657  4.80% 
26/08/2022 9,630,000  45 (0.00 %)    9,630,000  5,966,657  4.80% 
25/08/2022 9,630,000  45 (0.00 %)    9,630,000  5,966,657  4.80% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.