TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BSI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
26/09/2022 0.00  28.50  -0.70 (-2.40 %)    889,100  25,072,000,000  29.15  29.15  27.50 
23/09/2022 0.00  29.20  1.75 (6.38 %)    1,641,600  47,152,000,000  27.95  29.30  27.55 
22/09/2022 27.45  27.45  1.75 (6.81 %)    761,700  20,094,000,000  25.60  27.45  24.80 
21/09/2022 25.70  25.70  -0.30 (-1.15 %)    461,500  11,887,000,000  25.90  26.00  25.50 
20/09/2022 26.00  26.00  0.80 (3.17 %)    366,100  9,307,000,000  25.30  26.00  24.50 
19/09/2022 25.15  25.15  -1.85 (-6.85 %)    676,200  17,510,000,000  26.60  26.60  25.15 
16/09/2022 27.00  27.00  -1.00 (-3.57 %)    406,600  11,118,000,000  27.65  28.20  26.80 
15/09/2022 28.00  28.00  0.00 (0.00 %)    358,800  10,065,000,000  28.20  28.30  27.90 
14/09/2022 28.00  28.00  0.50 (1.82 %)    860,400  23,302,000,000  26.00  28.90  26.00 
13/09/2022 27.50  27.50  -0.20 (-0.72 %)    326,200  8,958,000,000  27.90  27.90  27.20 
12/09/2022 27.70  27.70  -0.20 (-0.72 %)    253,600  7,050,000,000  28.50  28.50  27.45 
09/09/2022 27.85  27.85  0.85 (3.15 %)    466,900  12,648,000,000  27.10  27.85  26.30 
08/09/2022 27.00  27.00  -0.40 (-1.46 %)    713,800  19,456,000,000  28.20  28.20  26.90 
07/09/2022 27.35  27.35  -1.95 (-6.66 %)    787,700  22,578,000,000  29.00  29.40  27.35 
06/09/2022 29.30  29.30  -0.10 (-0.34 %)    726,300  21,315,000,000  29.50  29.65  29.00 
05/09/2022 29.40  29.40  0.20 (0.68 %)    478,400  14,033,000,000  50,000  1,455,000,000  29.20  29.85  29.00 
31/08/2022 29.20  29.20  0.80 (2.82 %)    727,000  20,996,000,000  28.10  29.40  28.05 
30/08/2022 28.40  28.40  -0.30 (-1.05 %)    591,300  17,086,000,000  50,000  1,475,000,000  29.30  29.60  28.40 
29/08/2022 28.70  28.70  -1.60 (-5.28 %)    1,871,100  53,921,000,000  29.10  29.50  28.20 
26/08/2022 30.30  30.30  -1.00 (-3.19 %)    1,355,500  41,381,000,000  31.30  31.30  29.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.