MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BII - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BII Đỗ Cần       732,432            103,000  08/11/2021  629,432  1.09  
BII Lê Quang Nhuận Chủ tịch HĐQT      2,927,000            2,927,000  01/11/2021    0.00  
BII Công ty Cổ phần Louis Capital       2,902,300            1,585,000  01/11/2021  1,317,300  2.28  
BII Công ty Cổ phần Louis Capital       3,402,300            500,000  07/10/2021  2,902,300  5.03  
BII Công ty Cổ phần Louis Capital   Lê Quang Nhuận  Chủ tịch HĐQT  2,085,000          1,317,300    04/10/2021  3,402,300  5.90  
BII Nguyễn Thị Mai       2,956,700            100,000  28/09/2021  2,856,700  4.95  
BII Lê Quang Nhuận Chủ tịch HĐQT      1,500,000          1,427,000    14/06/2021  2,927,000  5.07  
BII Đỗ Thành Nhân Thành viên HĐQT      7,954,610            6,300,000  10/06/2021  1,654,610  2.87  
BII Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT      6,908,260    4,000,000  19/05/2021  17/06/2021    3,909,000  17/06/2021  2,999,260  5.20  
BII Đỗ Thành Nhân Thành viên HĐQT      7,954,610  4,000,000    18/05/2021  15/06/2021      09/06/2021  7,954,610  13.79  
BII Đỗ Thành Nhân Thành viên HĐQT      7,061,010  1,000,000    21/03/2021  19/04/2021  893,600    08/04/2021  7,954,610  13.79  
BII Ngô Thục Vũ Giám đốc Tài chính      300,000    07/03/2021  01/04/2021  200,000    07/03/2021  200,000  0.35  
BII Vũ Ngọc Long       3,000,000            345,000  07/03/2021  2,655,000  4.60  
BII Đỗ Thành Nhân Thành viên HĐQT      9,961,510          252,000  3,200,000  03/02/2021  7,013,510  12.16  
BII Vũ Ngọc Long               3,000,000    03/02/2021  3,000,000  5.20  
BII Đỗ Thành Nhân Thành viên HĐQT      7,969,010          1,992,500    02/02/2021  9,961,510  17.27  
BII Đỗ Thành Nhân       6,758,010          1,211,000    01/02/2021  7,969,010  13.82  
BII Đỗ Thành Nhân       6,059,110          698,900    31/01/2021  6,758,010  11.72  
BII Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT      6,773,690  2,000,000    25/01/2021  23/02/2021  134,570    23/02/2021  6,908,260  11.98  
BII Đỗ Thành Nhân       5,059,110          1,000,000    24/01/2021  6,059,110  10.50  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.