MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ANV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ANV Lê Tiến Dũng Kế toán trưởng      15,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Dương Minh Phong Kế toán trưởng      444  10,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Trần Minh Cảnh Công bố thông tin      450,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Doãn Quốc Hội Em  Doãn Tới  Chủ tịch HĐQT  20,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Đỗ Lập Nghiệp Chủ tịch HĐQT      19,000  450,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Nguyễn Văn Vỹ Phó Tổng GĐ      450,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Nguyễn Thanh Liêm Phó Tổng GĐ      2,500  450,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Đỗ Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT      370,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Lê Tiến Dũng Kế toán trưởng      15,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Nguyễn Hà Thu Diễm Kế toán trưởng      15,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Nguyễn Thanh Liêm Phó Tổng GĐ      350,000    05/02/2023  01/03/2023          0.00  
ANV Doãn Tới Chủ tịch HĐQT      71,805,000  2,000,000    20/11/2022  19/12/2022      19/12/2022  71,805,000  53.94  
ANV Doãn Chí Thiên Con  Doãn Tới  Tổng giám đốc  9,089,999    4,990,000  22/09/2022  21/10/2022    4,990,000  17/10/2022  4,099,999  3.08  
ANV Đỗ Lập Nghiệp Chủ tịch HĐQT      469,000    450,000  14/07/2022  12/08/2022    450,000  08/08/2022  19,000  0.01  
ANV Doãn Chí Thiên Trợ lý Tổng GĐ      12,099,999    3,000,000  06/04/2022  05/05/2022    3,010,000  26/04/2022  9,089,999  6.83  
ANV Doãn Quốc Hội Em  Doãn Tới  Chủ tịch HĐQT  20,000    20,000  30/03/2022  28/04/2022    20,000  17/04/2022    0.00  
ANV Doãn Quốc Hội Em  Doãn Tới  Chủ tịch HĐQT  20,000    20,000  30/03/2022  17/04/2022    20,000  17/04/2022    0.00  
ANV Trần Minh Cảnh Công bố thông tin      20,000    20,000  10/03/2022  08/04/2022      31/03/2022  20,000  0.02  
ANV Doãn Hải Phượng Thành viên HĐQT độc lập      50,100    50,100  07/03/2022  05/04/2022    50,100  14/03/2022    0.00  
ANV Nguyễn Thị Minh Thành Em dâu  Doãn Tới  Chủ tịch HĐQT  1,450    1,400  10/01/2022  08/02/2022      08/02/2022  1,450  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.