MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK AGX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
AGX Công ty Jaccar Holdings       1,760,000    1,760,000  21/06/2022  20/07/2022    1,760,000  21/06/2022    0.00  
AGX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại An Long       1,760,000    21/06/2022  20/07/2022  1,760,000    21/06/2022  1,760,000  16.30  
AGX Công ty TNHH Phát triển VF               2,650,608    07/11/2021  2,650,608  24.54  
AGX CTCP Bourbon Bến Lức   Võ Thị Huyền Lan  Chủ tịch HĐQT  2,650,608    2,650,608  07/11/2021  06/12/2021    2,650,608  07/11/2021    0.00  
AGX CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VN       2,612,792            2,612,792  04/11/2021    0.00  
AGX Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SG               2,061,400    03/11/2021  2,061,400  19.09  
AGX CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VN       1,950,000          662,792    05/06/2017  2,612,792  24.19  
AGX CTCP Bourbon Bến Lức   Võ Thị Huyền Lan  Chủ tịch HĐQT  1,900,608  750,000    13/11/2016  14/11/2016  750,000    14/12/2016  2,650,608  24.54  
AGX CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VN       500,000          1,450,000    13/11/2016  1,950,000  18.06  
AGX Công ty Jaccar Holdings       3,960,000    2,200,000  13/11/2016  14/11/2016    2,200,000  14/11/2016  1,760,000  16.30  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.