TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ADS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -5,800  -79,460,000  13.7 (3.79 %)    2,200  30,140,000  8,000  109,600,000  18,642,012   
29/09/2022 20,250,000  13.2 (-0.75 %)    20,250,000  18,644,212   
28/09/2022 20,250,000  13.3 (-1.48 %)    20,250,000  18,644,212   
27/09/2022 1,500  20,250,000  13.5 (-0.74 %)    1,500  20,250,000  18,643,812   
26/09/2022 52,020,000  13.6 (-5.88 %)    57,800,000  5,780,000  18,642,112   
23/09/2022 3,600  52,020,000  14.45 (0.00 %)    4,000  57,800,000  400  5,780,000  18,642,112   
22/09/2022 -3,200  -46,240,000  14.45 (-0.34 %)    3,200  46,240,000  18,646,112   
21/09/2022 12,915,000  14.5 (0.69 %)    12,915,000  18,643,112   
20/09/2022 900  12,915,000  14.35 (-1.03 %)    900  12,915,000  18,643,112   
19/09/2022 -3,000  -43,500,000  14.5 (-3.97 %)    3,000  43,500,000  18,644,012   
16/09/2022 100  1,505,000  15.05 (-0.33 %)    100  1,505,000  18,644,012   
15/09/2022 -890,770,000  15.1 (-1.31 %)    125,215,000  1,015,985,000  18,644,112   
14/09/2022 -890,770,000  15.3 (-1.92 %)    125,215,000  1,015,985,000  18,620,379   
13/09/2022 -890,770,000  15.55 (-0.96 %)    125,215,000  1,015,985,000  18,556,279   
12/09/2022 -20,833  -890,770,000  15.65 (-1.57 %)    2,900  125,215,000  23,733  1,015,985,000  18,524,779   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.