MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ACC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ACC Nguyễn Thị Kim Thanh Mẹ chồng  Lê Thị Tươi    7,100,112  17,750,280    09/02/2022    17,750,280    09/02/2022  24,850,392  23.67 Giao dịch quyền mua 
ACC CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (ITC)       7,470,000  18,675,000    09/02/2022    18,675,000    09/02/2022  26,145,000  24.90 Giao dịch quyền mua 
ACC PYN Elite Fund       1,703,200            237,800  16/01/2022  1,465,400  1.40  
ACC PYN Elite Fund       2,884,300            500,000  12/01/2022  2,384,300  2.27  
ACC Hoàng Xuân Quang       2,480,000            200,000  07/12/2020  2,280,000  2.17  
ACC America LLC       500,040            23,110  15/11/2020  476,930  0.45  
ACC America LLC       498,770          2,000    08/01/2020  500,770  0.48  
ACC Nguyễn Thị Kim Thanh               2,366,704    22/09/2019  2,366,704  2.25  
ACC Phạm Tường Vi       2,366,704            2,366,704  22/09/2019    0.00  
ACC Nguyễn Thị Thuý Vân Kế toán trưởng      12,936    12,936  19/06/2019  18/07/2019    12,680  18/07/2019  256  0.00  
ACC Phạm Thị Sương Phó Tổng GĐ      6,976    6,976  19/06/2019  18/07/2019    6,400  18/07/2019  576  0.00  
ACC Phạm Thị Sương Phó Tổng GĐ      11,476    11,476  08/05/2019  06/06/2019    4,500  06/06/2019  6,976  0.01  
ACC Nguyễn Thị Thuý Vân Phó Tổng GĐ      19,216    19,219  08/05/2019  06/06/2019    6,280  06/06/2019  12,936  0.01  
ACC Phạm Thị Sương Phó Tổng GĐ      11,476    11,476  29/03/2019  27/04/2019      27/04/2019  11,476  0.01  
ACC Nguyễn Thị Thuý Vân Công bố thông tin      19,216    19,216  28/03/2019  26/04/2019      26/04/2019  19,216  0.02  
ACC Phạm Tường Vi               2,366,704    31/01/2019  2,366,704  2.25  
ACC Hoàng Xuân Quang               2,480,000    31/01/2019  2,480,000  2.36  
ACC CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (ITC)               2,490,000    31/01/2019  2,490,000  2.37  
ACC Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP       7,336,704    7,336,704  31/01/2019  27/02/2019    7,336,704  31/01/2019    0.00  
ACC Nguyễn Xuân Cưỡng Phó Tổng GĐ      624    600  23/10/2016  21/11/2016    600  02/11/2016  24  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.