Tin mới
Vị trí Tên Tuổi Nguyên quán /
Nơi sinh
Tổ chức công tác Sở hữu Giá trị tài sản
hiện tại
Tăng giảm so với
đầu năm 2018
1 Phạm Nhật Vượng 50 Hà Tĩnh
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - VIC : 876,002,652 cp
 • - VIC : 989,183,952 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 92.88% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam)
168,053 -
2 Nguyễn Thị Phương Thảo 48 Hà Nội
Lĩnh vực : Hàng không, Tập đoàn đa ngành
 • - HDB : 35,961,580 cp
 • - VJC : 47,470,914 cp
 • - VJC : 92,107,239 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny)
18,929 -
3 Trần Đình Long 57 Hải Dương
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HPG : 534,179,993 cp
18,803 -
4 Trịnh Văn Quyết 43 Vĩnh Phúc
Lĩnh vực : Bất động sản, Xây dựng
 • - ART : 3,156,000 cp
 • - FLC : 150,436,260 cp
 • - ROS : 382,217,556 cp
14,794 -
5 Phạm Thu Hương 49 Hà Nội
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - VIC : 151,056,477 cp
13,610 -
6 Bùi Thành Nhơn 60 --
Lĩnh vực : Bất động sản và Xây dựng
 • - NVL : 190,887,509 cp
13,305 -
7 Phạm Thúy Hằng 44 Hà Nội
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - VIC : 100,881,292 cp
9,089 -
8 Hồ Xuân Năng 54 Nam Định
Lĩnh vực : Vật liệu xây dựng
 • - VCS : 5,685,794 cp
 • - VCS : 115,200,000 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 90% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A)
8,873 -
9 Vũ Thị Hiền
- --
 • - HPG : 154,731,347 cp
5,447 -
10 Nguyễn Thị Thanh Thủy
- --
 • - MSN : 5,653,867 cp
 • - TCB : 174,130,290 cp
4,925 -
11 Nguyễn Thị Thanh Tâm
- --
 • - TCB : 174,130,290 cp
4,475 -
12 Trương Thị Lệ Khanh 57 An Giang
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - VHC : 39,575,142 cp
4,310 -
13 Nguyễn Văn Đạt 48 Quảng Ngãi
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - PDR : 162,911,528 cp
4,293 -
14 Nguyễn Đức Tài 49 Nam Định
Lĩnh vực : Thiết bị và công nghệ phần cứng
 • - MWG : 8,299,844 cp
 • - MWG : 38,636,322 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ)
3,774 -
15 Nguyễn Hoàng Yến 55 Hà Nam Ninh
Lĩnh vực : Tài chính-Thực phẩm-Khai khoáng, Hàng tiêu dùng, Thực phẩm, Đồ uống
 • - MCH : 300,535 cp
 • - MSN : 42,415,234 cp
 • - TCB : 0 cp
3,404 -
16 Vũ Huy An - --
 • - POW : 234,241,460 cp
3,289 -
17 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống 40 --
Lĩnh vực : Truyền thông
 • - YEG : 11,331,408 cp
3,229 -
18 Đỗ Hữu Hạ 63 Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Lĩnh vực : Thương mại, Ô tô và Phụ tùng
 • - HHS : 14,800,000 cp
 • - TCH : 151,083,625 cp
3,127 -
19 Nguyễn Hương Liên
- --
 • - TCB : 114,631,488 cp
2,946 -
20 Hoàng Anh Minh
- --
 • - VPB : 125,021,046 cp
2,538 -
21 Hồ Anh Minh
- --
 • - TCB : 93,181,998 cp
2,395 -
22 Trần Lê Quân 58 Quảng Nam
Lĩnh vực : Thiết bị và công nghệ phần cứng
 • - MWG : 0 cp
 • - MWG : 28,977,262 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Tri Tâm)
2,330 -
23 Ngô Chí Dũng 50 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - VPB : 113,687,982 cp
2,308 -
24 Vũ Thị Quyên
- --
 • - VPB : 107,700,954 cp
2,186 -
25 Kim Ngọc Cẩm Ly
- --
 • - VPB : 107,324,063 cp
2,179 -
26 Nguyễn Duy Hưng 56 Thanh Hóa
Lĩnh vực : Chứng khoán và Đầu tư, Nông nghiệp
 • - FUESSV50 : 1,700,000 cp
 • - PAN : 1,960,400 cp
 • - SSI : 4,884,400 cp
 • - PAN : 12,673,954 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư NDH)
 • - SSI : 48,194,727 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư NDH)
2,115 -
27 Trần Ngọc Lan
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 103,118,986 cp
2,093 -
28 Trần Tuấn Dương 55 Nam Định
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HPG : 56,823,984 cp
2,000 -
29 Nguyễn Mạnh Tuấn 56 Hà Nội
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HPG : 55,864,166 cp
1,966 -
30 Nguyễn Phương Hoa
- --
 • - TCB : 75,970,200 cp
1,952 -
31 Lê Việt Anh
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 95,745,376 cp
1,944 -
32 Nguyễn Phương Hoa
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 95,545,860 cp
1,940 -
33 Đỗ Quý Hải - --
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - HPX : 69,066,240 cp
1,906 -
34 Trương Gia Bình 62 Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng
Lĩnh vực : Ngân hàng, Công nghệ, Thiết bị và công nghệ phần cứng, Giáo dục và dịch vụ chuyên nghiệp
 • - FPT : 43,235,549 cp
 • - TPB : 1,100,000 cp
1,877 -
35 Đoàn Nguyên Đức 55 Bình Định
Lĩnh vực : Bất động sản-Cao su- Thủy điện..., Cây công nghiệp
 • - HAG : 326,730,533 cp
1,826 -
36 Doãn Tới 64 Thanh Hoá
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - ANV : 61,905,000 cp
1,801 -
37 Tô Như Toàn - --
Lĩnh vực : Bất động sản và Xây dựng
 • - VPI : 40,000,000 cp
1,732 -
38 Chu Thị Bình 54 Thái Bình
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - MPC : 34,950,020 cp
1,643 -
39 Bùi Pháp 56 Bình Định
Lĩnh vực : Xây dựng
 • - DL1 : 24,294,888 cp
 • - DLG : 64,226,523 cp
 • - DL1 : 20,002,300 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Global Capital)
1,574 -
40 Tô Hải 45 Thái Bình
Lĩnh vực : Chứng khoán và Đầu tư
 • - HT1 : 75,600 cp
 • - VCF : 3,337 cp
 • - VCI : 30,986,633 cp
1,548 -
41 Nguyễn Thu Thủy
- --
 • - VPB : 75,315,434 cp
1,529 -
42 Đặng Ngọc Lan - --
Lĩnh vực : Ngân hàng
1,527 -
43 Lê Văn Quang 60 Hải Phòng
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - MPC : 31,922,000 cp
1,500 -
44 Nguyễn Ngọc Quang 58 Hà Nội
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HPG : 42,006,798 cp
1,479 -
44 Doãn Gia Cường 55 Hà Nội
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HPG : 42,006,798 cp
1,479 -
46 Cao Thị Ngọc Dung 61 Quảng Ngãi
Lĩnh vực : Thương mại
 • - DAF : 9,680,469 cp
 • - PNJ : 14,950,064 cp
1,390 -
47 Nguyễn Việt Cường 45 --
Lĩnh vực : Xây dựng
 • Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Điều hành CTCP Kosy
 • - KOS : 57,337,100 cp
1,380 -
48 Nguyễn Đức Thuận - --
Lĩnh vực : Chứng khoán và Đầu tư
 • - TCB : 50,804,103 cp
1,306 -
49 Phạm Văn Đẩu 45 Tiền Giang
Lĩnh vực : Hàng không
 • - HDB : 42,182,999 cp
1,263 -
50 Nguyễn Đức Kiên 54 Hà Bắc
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - ACB : 43,935,475 cp
1,252 -
51 Nguyễn Thanh Nghĩa 55 Bình Định
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng, Bao bì
 • - AAM : 0 cp
 • - ABT : 0 cp
 • - DHC : 805,198 cp
 • - DTL : 29,220,213 cp
1,231 -
52 Bùi Hải Quân 50 --
Lĩnh vực : Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư
 • - VPB : 57,900,349 cp
1,175 -
53 Đặng Huỳnh Ức My 37 Trung Quốc
Lĩnh vực : Mía đường, Chứng khoán và Đầu tư
 • - BHS : 13,786,002 cp
 • - NHS : 5,400,000 cp
 • - SBT : 52,523,424 cp
 • - SCR : 90,159 cp
 • - SEC : 0 cp
 • - STB : 0 cp
1,135 -
54 Nguyễn Trọng Thông 65 Hà Tĩnh
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - HDG : 33,272,671 cp
1,128 -
55 Hồ Ngọc Tân
- --
 • Cổ đông lớn
 • - YEG : 3,910,000 cp
1,114 -
56 Phạm Hồng Linh
- --
 • Vợ của ông Đỗ Đông Nam
 • Cổ đông lớn
 • - VIC : 12,131,116 cp
1,093 -
57 Đặng Thành Tâm 54 T.P Hồ Chí Minh
Lĩnh vực : Bất động sản, Công nghệ
 • - ITA : 29,063,039 cp
 • - KBC : 75,250,000 cp
 • - SGT : 17,530,370 cp
1,081 -
58 Trầm Trọng Ngân - --
Lĩnh vực : Ngân hàng
1,079 -
59 Trần Lệ Nguyên 50 Trung Quốc
Lĩnh vực : Chứng khoán và Đầu tư, Thực phẩm, Văn phòng phẩm
 • - KDC : 28,930,867 cp
 • - KDF : 156,000 cp
 • - VDS : 35,035,000 cp
1,067 -
60 Trần Hùng Huy 40 Tiền Giang
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - ACB : 36,396,668 cp
1,037 -
61 Hồ Hùng Anh 48 Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực : Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư
 • - MSN : 0 cp
 • - TCB : 39,309,579 cp
1,010 -
62 Trần Huy Thanh Tùng 48 Hà Nam
Lĩnh vực : Thiết bị và công nghệ phần cứng
 • - MWG : 4,196,124 cp
 • - MWG : 8,113,630 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy)
990 -
63 Lê Thị Ngọc Diệp
- --
 • - ART : 54,050 cp
 • - ROS : 26,664,000 cp
976 -
64 Nguyễn Thiều Quang 59 Hà Tĩnh
Lĩnh vực : Ngân hàng, Hàng tiêu dùng
 • - MCH : 126,762 cp
 • - MSN : 2,244,613 cp
 • - TCB : 30,256,431 cp
 • - VCG : 16,666 cp
968 -
65 Nguyễn Quốc Thành
- --
 • - VIC : 10,741,011 cp
968 -
66 Nguyễn Xuân Quang 58 Bình Thuận
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - NLG : 32,154,634 cp
912 -
67 Bùi Quang Ngọc 62 Khoái Châu, Hải Hưng
Lĩnh vực : Công nghệ, Thiết bị và công nghệ phần cứng, Giáo dục và dịch vụ chuyên nghiệp
 • - FPT : 20,879,013 cp
893 -
68 Nguyễn Thanh Hùng 51 --
Lĩnh vực : Hàng không, Tập đoàn đa ngành
 • - HDB : 6,651,876 cp
 • - VJC : 5,358,076 cp
885 -
69 Điêu Chính Hải Triều 38 Sơn La
Lĩnh vực : Thiết bị và công nghệ phần cứng
 • - MWG : 2,857,510 cp
 • - MWG : 8,113,630 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Sơn Ban)
882 -
70 Lương Trí Thìn 42 Thanh Hóa
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - DXG : 32,460,440 cp
812 -
71 Trần Thị Như Hạnh
- --
 • Cổ đông lớn
 • - DL1 : 24,694,800 cp
805 -
72 Đào Duy Tường 48 Hải phòng
 • - HDB : 26,613,106 cp
797 -
73 Đỗ Xuân Hoàng 50 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - VIB : 39,748,930 cp
790 -
74 Đặng Khắc Vỹ 50 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - VIB : 39,746,656 cp
790 -
75 Nguyễn Hữu Đặng 48 Long An
 • - HDB : 26,149,536 cp
783 -
76 Đặng Quang Tuấn
- --
 • - VIB : 39,035,498 cp
775 -
77 Trần Thị Thảo Hiền
- --
 • - VIB : 38,725,902 cp
769 -
78 Dương Công Minh 58 Quế Võ, Bắc Ninh
Lĩnh vực : Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán và Đầu tư
 • - STB : 62,569,075 cp
757 -
79 Nguyễn Hồng Nam 51 Thanh Hóa
Lĩnh vực : Chứng khoán và Đầu tư
 • - SSI : 1,000,000 cp
 • - PAN : 2,592,335 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 70% cổ phần tại Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh)
 • - SSI : 21,107,844 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 70% cổ phần tại Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh)
723 -
80 Đỗ Anh Tú - --
Lĩnh vực : Ngân hàng, Hàng tiêu dùng
 • - TPB : 27,750,000 cp
720 -
81 Nguyễn Thị Như Loan 58 Bình Định
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - QCG : 101,922,260 cp
718 -
82 Nguyễn Thị Mai Thanh 66 Tây Ninh
Lĩnh vực : Xây dựng, Bất động sản và Xây dựng
 • - REE : 22,711,925 cp
706 -
83 Lý Thị Thu Hà
- --
 • - VPB : 34,369,532 cp
698 -
84 Lê Thanh Thuấn 60 Triệu Sơn – Thanh Hóa
Lĩnh vực : Bất động sản, Thủy sản
 • - ASM : 46,716,344 cp
 • - DAT : 1,724,999 cp
 • - IDI : 10,900,000 cp
634 -
85 Lê Viết Hải 60 Phú Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực : Xây dựng
 • - HBC : 34,343,530 cp
630 -
86 Đỗ Xuân Thụ
- --
 • - VIB : 31,610,019 cp
628 -
87 Lê Thúy Hương
- --
 • Cổ đông lớn
 • - GMD : 21,682,551 cp
623 -
88 Võ Thành Đàng 64 N/A
Lĩnh vực : Cây công nghiệp
 • - QNS : 14,528,141 cp
615 -
89 Đào Hữu Huyền 62 --
Lĩnh vực : Hóa chất
 • - DGC : 13,103,939 cp
 • - DGL : 3,871,417 cp
603 -
90 Trần Mộng Hùng 65 Tiền Giang
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - ACB : 20,902,674 cp
596 -
91 Nguyễn Ngọc Hải
- --
 • - REE : 16,914,062 cp
 • - SGR : 2,688,863 cp
 • - STB : 0 cp
581 -
92 Mai Kiều Liên 65 Cần Thơ
Lĩnh vực : Thực phẩm
 • - VNM : 4,933,704 cp
567 -
93 Nguyễn Bá Dương 59 Nam Định
Lĩnh vực : Thực phẩm, Xây dựng
 • - CTD : 3,831,654 cp
567 -
94 Đỗ Quỳnh Anh
- --
 • - TPB : 21,697,328 cp
563 -
95 Đặng Thị Thu Hà
- --
 • - VIB : 27,561,507 cp
547 -
96 Trần Kim Thành 58 Trung Quốc
Lĩnh vực : Thực phẩm, Văn phòng phẩm
 • - KDC : 276,000 cp
 • - KDF : 156,000 cp
543 -
97 Nguyễn Cảnh Sơn Tùng
- --
 • - TCB : 21,000,000 cp
540 -
98 Nguyễn Trường Sơn 49 --
 • - HBI : 20,400,000 cp
530 -
99 Phạm Thị Thanh Hương
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VCS : 7,220,684 cp
530 -
100 Trần Phương Ngọc Giao
- --
 • - DAF : 10,000,000 cp
 • - PNJ : 5,438,154 cp
506 -
101 Doãn Chí Thiên 29 --
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - ANV : 17,100,000 cp
498 -
101 Doãn Chí Thanh 35 Thanh Hoá
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - ANV : 17,100,000 cp
498 -
103 Hoàng Văn Đạo
- --
 • Cổ đông lớn
 • - TCB : 19,191,066 cp
493 -
104 Phạm Thị Tuyết Mai
- --
 • - VIC : 5,445,554 cp
491 -
105 Ninh Quốc Cường
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VCS : 6,680,972 cp
490 -
106 Trịnh Văn Tuấn 56 --
Lĩnh vực : Xây dựng, Vật liệu xây dựng
 • - PC1 : 23,441,482 cp
490 -
107 Tô Như Thắng - --
Lĩnh vực : Bất động sản và Xây dựng
 • - VPI : 11,300,000 cp
489 -
108 Đinh Quang Chiến 51 Nam Định
Lĩnh vực : Bất động sản, Sản xuất điện năng
 • - BHT : 0 cp
 • - NTL : 6,100,000 cp
 • - SEB : 7,991,040 cp
 • - SJD : 5,253,054 cp
 • - SJM : 0 cp
 • - SVS : 2,643,900 cp
475 -
109 Trương Thị Thanh Thanh 67 Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng
Lĩnh vực : Công nghệ
 • Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm từ 14/04/2012) CTCP FPT
 • - FOX : 765,646 cp
 • - FPT : 9,883,256 cp
462 -
110 Nguyễn Cảnh Sơn 51 --
Lĩnh vực : Ngân hàng, Tập đoàn đa ngành, Vật liệu xây dựng
 • - TCB : 17,954,979 cp
461 -
111 Lâm Quang Thanh
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VHC : 4,223,440 cp
460 -
112 Lê Thị Tư
- --
 • Cổ đông lớn
 • - DXG : 12,485,921 cp
 • - LDG : 8,260,000 cp
450 -
113 Lâm Mẫu Diệp
- --
 • - VHC : 4,079,575 cp
444 -
114 Thái Hương 60 Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng NInh
Lĩnh vực : Thực phẩm
 • - BAB : 21,624,590 cp
443 -
115 Dương Ngọc Minh 62 T.P Hồ Chí Minh
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - HVG : 86,880,636 cp
 • - VTF : 200,000 cp
434 -
116 Lưu Văn Vũ
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HHC : 3,942,000 cp
434 -
116 Trương Thị Bửu
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HHC : 3,942,000 cp
434 -
118 Trần Thị Vân Loan 47 TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - ACL : 11,454,523 cp
430 -
119 Nguyễn Như So 61 Bắc Ninh
Lĩnh vực : Vật tư nông nghiệp
 • - DBC : 15,132,554 cp
418 -
120 Trần Minh Hoàng
- --
 • - ACB : 14,552,408 cp
415 -
121 Trầm Khải Hòa 30 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - BCI : 0 cp
 • - STB : 33,348,285 cp
404 -
122 Đặng Thu Thủy 63 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - ACB : 13,887,999 cp
396 -
123 Nguyễn Trọng Trung 52 Hưng Bình, T.P Vinh, tỉnh Nghệ An
 • - BAB : 19,089,514 cp
391 -
124 Đặng Hồng Anh 38 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - SCR : 34,297,850 cp
 • - STB : 9,712,499 cp
382 -
125 Lê Phước Vũ 55 Quảng Nam
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HSG : 41,186,200 cp
 • - HSG : 10,500,000 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Tam Hỷ)
381 -
126 Trần Đặng Thu Thảo
- --
 • - ACB : 13,373,903 cp
381 -
127 Chu Thị Lương
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HPX : 13,799,999 cp
381 -
128 Nguyễn Mạnh Hùng
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HNG : 23,233,000 cp
 • - MBG : 1,988,200 cp
380 -
129 Đặng Thu Hà
- --
 • - ACB : 13,204,010 cp
376 -
130 Phạm Ngọc Hồng Thu
- --
 • Cổ đông lớn
 • - MPC : 7,956,732 cp
374 -
131 Võ Thị Cẩm Nhung
- --
 • - QNS : 8,835,237 cp
374 -
132 Vũ Thị Thúy Hương
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HNG : 23,233,500 cp
371 -
132 Nguyễn Thanh Quang
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HNG : 23,233,500 cp
371 -
134 Võ Thị Anh Quân
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VCI : 7,425,000 cp
371 -
135 Đỗ Hữu Hậu 34 Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Lĩnh vực : Thương mại, Ô tô và Phụ tùng
 • - HHS : 0 cp
 • - TCH : 18,150,000 cp
368 -
136 Hoàng Minh Châu 60 Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định
Lĩnh vực : Công nghệ
 • Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm từ 14/04/2012) CTCP FPT
 • - FPT : 8,600,967 cp
368 -
137 Hoàng Quang Việt 57 Hà Nội
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HPG : 10,332,817 cp
364 -
138 Lê Vỹ 60 Nghi Văn – Nghi Lộc – Nghệ An
Lĩnh vực : Thương mại
 • - PTB : 5,762,458 cp
361 -
139 Đoàn Văn Bình - --
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - CEO : 27,000,000 cp
346 -
140 Nguyễn Thúy Lan
- --
 • - ACB : 12,105,701 cp
345 -
140 Nguyễn Thùy Hương
- --
 • - ACB : 12,105,701 cp
345 -
142 Đào Phúc Trí 38 Bình Dương
Lĩnh vực : Truyền thông
 • - YEG : 1,195,422 cp
341 -
143 Ngô Minh Anh
- --
 • Cổ đông lớn
 • - SEA : 25,125,000 cp
339 -
144 Vũ Thị Quỳnh
- --
 • Cổ đông lớn
 • - BVG : 0 cp
 • - DXG : 12,517,578 cp
 • - TTF : 6,897,940 cp
339 -
145 Trương Nguyễn Thiên Kim
- --
 • - VCI : 6,784,128 cp
339 -
146 Nguyễn Thanh Phượng 38 Cà Mau
Lĩnh vực : Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư
 • - VCI : 6,750,000 cp
337 -
147 Trầm Bê 59 Trà Vinh
Lĩnh vực : Thương mại
335 -
148 Trần Phương Ngọc Thảo
- --
 • - DAF : 3,400,000 cp
 • - PNJ : 3,556,050 cp
331 -
149 Trần Thị Thoảng 60 Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • - BAB : 16,032,062 cp
329 -
150 Đỗ Quỳnh Ngân
- --
 • - VPB : 16,181,700 cp
328 -
151 Trầm Thuyết Kiều 35 Trung Quốc
Lĩnh vực : Ngân hàng
327 -
152 Nguyễn Đức Vinh 60 --
Lĩnh vực : Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư
 • - VPB : 16,002,943 cp
325 -
153 Nguyễn Thị Bích Liên 54 Nam Định
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - DTL : 7,899,952 cp
324 -
154 Đoàn Hồng Việt 48 Hà Tĩnh
Lĩnh vực : Công nghệ
 • - DGW : 1,847,104 cp
 • - DGW : 11,440,000 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Created Future)
319 -
155 Nguyễn Phan Minh Khôi
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VCI : 6,276,830 cp
313 -
156 Vũ Thị Hải 52 Ninh Bình
Lĩnh vực : Xây dựng
 • - DL1 : 9,435,042 cp
 • - DLG : 35,479 cp
308 -
157 Trần Văn Phương
- --
 • Cổ đông lớn
 • - DL1 : 9,433,608 cp
308 -
158 Cô Gia Thọ 60 Quảng Đông, Trung Quốc
Lĩnh vực : Văn phòng phẩm
 • - TLG : 4,176,915 cp
306 -
159 Nguyễn Thanh Tú
- --
 • - VCI : 6,123,600 cp
306 -
160 Lê Thị Dịu Minh 32 Hải Phòng
Lĩnh vực : Thủy sản
 • - MPC : 6,494,970 cp
305 -
161 Nguyễn Đức Hưởng 56 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - LPB : 33,554,219 cp
302 -
162 Hà Văn Thắm 46 An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang
Lĩnh vực : Thực phẩm
301 -
163 Đỗ Cao Bảo 61 Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Lĩnh vực : Công nghệ
 • - FPT : 6,872,620 cp
294 -
164 Nguyễn Thị Bích Ngọc
- --
 • - NLG : 10,348,709 cp
293 -
165 Nguyễn Văn Tô 63 Hà Nội
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - HDG : 8,489,165 cp
288 -
166 Đặng Phước Thành 61 Đồng Tháp
Lĩnh vực : Vận tải
 • - VNS : 16,907,888 cp
287 -
167 Phạm Thúy Lan Anh
- --
 • - PNJ : 3,072,601 cp
286 -
168 Trần Thanh Phong 52 T.P Hồ Chí Minh
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - NLG : 9,992,225 cp
283 -
169 Hoàng Thị Kim Hiếu
- --
 • Cổ đông lớn
 • - DL1 : 8,639,520 cp
282 -
170 Phạm Hiền Trang
- --
 • - MSN : 0 cp
 • - TCB : 10,853,328 cp
279 -
171 Trần Phú Mỹ
- --
 • - ACB : 9,773,892 cp
279 -
172 Nguyễn Ngọc Huyền My
- --
 • - QCG : 39,384,970 cp
277 -
173 Nguyễn Tiến Lãng 50 --
 • - PMG : 13,282,499 cp
276 -
174 Hồ Đức Lam 56 Nghệ An
Lĩnh vực : Bao bì
 • - RDP : 21,775,557 cp
274 -
175 Đặng Quốc Dũng 50 Hà Nội
Lĩnh vực : Vật liệu xây dựng
 • - NTP : 6,133,588 cp
273 -
176 Trịnh Trung Hiếu 44 Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa
Lĩnh vực : Thực phẩm
 • - HNF : 4,915,905 cp
272 -
177 Phan Huy Khang 45 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - STB : 22,480,081 cp
272 -
178 Ngô Thị Ngọc Liễu - --
 • - NLG : 9,545,251 cp
271 -
179 Phạm Thu 69 Phú Thọ
Lĩnh vực : Bất động sản và Xây dựng
 • - SGR : 13,191,118 cp
269 -
180 Đỗ Văn Bình 58 Bắc Ninh
Lĩnh vực : Bất động sản
269 -
181 Lê Thành 44 --
Lĩnh vực : Xây dựng
 • - CC1 : 14,076,800 cp
267 -
182 Nguyễn Đình Thắng 61 --
Lĩnh vực : Ngân hàng
 • - LPB : 29,492,973 cp
266 -
183 Nguyễn Thanh Loan 29 Cát Tài, Phú Cát, Bình Định
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - DTL : 6,244,378 cp
256 -
184 Nguyễn Trung Hà 56 --
Lĩnh vực : Chứng khoán và Đầu tư
 • - TVS : 18,650,827 cp
256 -
185 Đinh Thu Thủy - --
Lĩnh vực : Sản xuất điện năng
 • - SEB : 8,056,000 cp
253 -
186 Nguyễn Thị Kim Nguyệt
- --
 • - QNS : 5,912,970 cp
250 -
187 Trần Ngọc Phương 54 N/A
Lĩnh vực : Cây công nghiệp
 • - QNS : 5,823,442 cp
246 -
188 Liu Cheng Min 71 Đài Loan
Lĩnh vực : Vật liệu xây dựng
 • - TKU : 23,381,054 cp
246 -
189 Đỗ Quang Hiển 56 Hà Nội
Lĩnh vực : Ngân hàng, Tập đoàn đa ngành, Chứng khoán và Đầu tư, Bảo hiểm
 • - SHB : 33,000,426 cp
 • - SHS : 25,000 cp
245 -
190 Nguyễn Đăng Quang 55 --
Lĩnh vực : Ngân hàng, Tài chính-Thực phẩm-Khai khoáng, Sản xuất thép & khai khoáng, Hàng tiêu dùng
 • - MCH : 26,449 cp
 • - MSN : 15 cp
 • - TCB : 9,403,176 cp
244 -
191 Nguyễn Việt Thắng 48 --
Lĩnh vực : Sản xuất thép & khai khoáng
 • - HPG : 6,812,095 cp
240 -
192 Nguyễn Thị Hằng
- --
 • - KOS : 9,850,000 cp
237 -
193 Lê Thị Thúy Hải
- --
 • - NTP : 5,299,021 cp
236 -
194 Nguyễn Phúc Vinh
- --
 • - SBM : 8,100,000 cp
227 -
195 Nguyễn Thiện Tuấn 61 Thanh Hóa
Lĩnh vực : Bất động sản
 • - DIG : 15,508,333 cp
224 -
196 Lê Văn Thảo 47 Diêu Trì – Tuy Phước – Bình Định
 • Chồng của bà Lê Thị Kim Sang
 • Cổ đông lớn
 • - PTB : 3,557,333 cp
223 -
197 Dominic John Heaton 51 Úc
 • Cổ đông lớn
 • - MSR : 10,500,321 cp
222 -
198 Lê Thị Minh Ngọc
- --
217 -
198 Lê Thị Minh Quý
- --
 • Cổ đông lớn
 • - MPC : 4,614,370 cp
217 -
200 Đỗ Minh Đức
- --
216 -