TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MWG - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (Giai đoạn từ 01/04/2021 đến 31/03/2022)

NgàySự kiệnTrọng số - số ngày(A)KLĐLH thực tế (B)Hệ số (C)(D) = (B x C)
01/04/2021 KLĐLH thực tế đầu kỳ:475,461,911 cp
88 475,461,911 x 1.5 713,192,867
04/05/2021 MWG: 4.5.2021, niêm yết bổ sung 9.306.970 cp
29/06/2021 MWG: Đã mua lại 120.698 cp làm cp quỹ
31 475,341,213 x 1.5 713,011,820
30/07/2021 MWG: Đã mua lại 39.035 cp làm cp quỹ
475,302,178 x 1.5 712,953,267
30/08/2021 MWG: 30.8.2021, ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (500 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 2:1)
Hệ số: 1.5
87 712,936,476 712,936,476
20/09/2021 MWG: 20.9.2021, niêm yết bổ sung 237.634.298 cp
25/11/2021 MWG: Đã mua lại 72.267 cp làm cp quỹ
121 712,864,209 712,864,209
26/03/2022 MWG: Đã phát hành 19.190.970 cp ESOP
7 732,055,179 732,055,179
31/03/2022 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 732,055,179 cp
732,055,179 732,055,179
KLĐLH bình quân = ∑[(D) x (A)] / ∑[(A)] = 654,802,254 (cp)
Tổng LNST trong kỳ = 5,005,365,954 (nghìn đồng)
EPS cơ bản = 7.64 (nghìn đồng/cp)
NgàySự kiệnHệ số
16/06/2022 MWG: 16.6.2022, ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 1:1)
0.50
EPS pha loãng = EPS cơ bản x hệ số điều chỉnh = 3.82 (nghìn đồng/cp)

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU LÃI TRÊN 1 CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG (EPS)

Chỉ tiêu Lãi trên một cổ phiếu (EPS) được CafeF tính toán dựa theo văn bản hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Số liệu EPS được công bố tại CafeF.vn là EPS điều chỉnh. Nguyên tắc cơ bản của việc điều chỉnh EPS theo phương pháp này là đảm bảo Hệ số P/E cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ = Hệ số P/E tại đầu ngày GDKHQ, hay nói cách khác là loại bỏ những tác động của việc điều chỉnh thị giá lên chỉ tiêu EPS cơ bản tại ngày GDKHQ.

Chỉ tiêu EPS của CafeF.vn được tính toán trên số liệu tài chính 4 quý gần nhất của doanh nghiệp. Trong trường hợp không có đủ số liệu của 4 quý gần nhất, chỉ tiêu EPS sẽ được tính toán dựa theo số liệu của năm tài chính gần nhất.

Việc tính toán chỉ tiêu EPS điều chỉnh sử dụng nền tảng là chỉ tiêu EPS cơ bản, theo đó:

EPS cơ bản = Lãi chia cổ đông / KLCP LHBQ trong kỳ
Trong đó:
  • - Lãi chia cổ đông: Lợi nhuận Sau thuế - Lợi ích của cổ đông thiểu số
  • - KLCP Lưu hành Bình quân trong kỳ: Số cổ phiếu lưu hành trong kỳ (trượt 4 quý)
    được tính bình quân theo yếu tố gia quyền là số ngày mà cổ phiếu đó được lưu hành.

Chỉ tiêu EPS điều chỉnh chính là chỉ tiêu EPS cơ bản được điều chỉnh dựa vào hệ số điều chỉnh, và sẽ được tính toán lại vào cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ của các sự kiện như Trả cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ phiếu thưởng, Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu, Chia tách cổ phiếu, Hoán đổi cổ phiếu để Sát nhập. Riêng đối với trường hợp Mua/Bán lại Cổ phiếu quỹ sẽ được ghi nhận ngày kết thúc đợt mua/bán và khối lượng thực hiện.

EPS điều chỉnh = EPS cơ bản x Hệ số điều chỉnh   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.