MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK YEG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
YEG Nguyễn Hữu Thanh       1,810,420            1,559,700  06/06/2022  247,920  0.81  
YEG Nguyễn Hữu Thanh       1,301,520          508,900    01/06/2022  1,810,420  5.92  
YEG Nguyễn Ảnh Nhượng Tống Chủ tịch HĐQT      4,034,600    4,034,600  01/06/2022  10/06/2022    4,034,600  01/06/2022    0.00  
YEG Trần Uyên Phương       4,373,914            4,111,290  26/05/2022  262,624  0.86  
YEG DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd.       1,524,096    1,524,096  06/04/2022  03/05/2022    1,524,096  15/04/2022    0.00  
YEG Trần Uyên Phương       4,481,214            107,300  04/03/2022  4,373,914  14.31  
YEG DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd.       3,048,192    3,048,192  22/02/2022  23/03/2022    1,524,096  23/03/2022  1,524,096  4.99  
YEG Trần Uyên Phương       784,406          3,696,808    10/01/2022  4,481,214  14.66  
YEG Nguyễn Ảnh Nhượng Tống Chủ tịch HĐQT      7,731,408    3,696,808  10/01/2022  30/01/2022    3,696,808  10/01/2022  4,034,600  13.20  
YEG Đào Phúc Trí Thành viên HĐQT      1,495,402    1,151,106  27/12/2021  29/12/2021    1,151,106  27/12/2021  344,296  1.13  
YEG Trần Uyên Phương       4,558,910            1,072,300  25/11/2021  3,486,610  11.41  
YEG Trần Uyên Phương       2,354,510            1,583,100  11/11/2021  771,410  2.52  
YEG Trần Uyên Phương       2,814,510            460,000  10/11/2021  2,354,510  7.70  
YEG Trần Uyên Phương       3,486,610            343,100  02/11/2021  3,143,510  10.29  
YEG Trần Uyên Phương       4,958,910            400,000  09/08/2021  4,558,910  14.92  
YEG Trần Uyên Phương       5,258,910            300,000  06/08/2021  4,958,910  16.23  
YEG Trần Uyên Phương       6,218,910            960,000  05/08/2021  5,258,910  17.21  
YEG Trần Uyên Phương       6,758,410            251,600  28/07/2021  6,506,810  21.29  
YEG Nguyễn Ảnh Nhượng Tống Chủ tịch HĐQT      7,981,408    250,000  06/04/2021  04/05/2021          0.00  
YEG Trần Uyên Phương   Trần Quí Thanh    3,758,410          3,000,000    19/12/2020  6,758,410  22.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.