MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TTF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 4.93 (2.71 %)    2,660  9,670,000  3,635   2,083  13,591,600  6,525   -3,921,600
30/05/2023 4.84 (-1.22 %)    2,319  10,349,600  4,463   2,000  11,826,100  5,913   -1,476,500
29/05/2023 4.91 (2.29 %)    2,364  9,367,700  3,963   2,565  14,861,900  5,794   -5,494,200
26/05/2023 4.82 (2.55 %)    2,395  9,855,200  4,115   2,138  12,392,300  5,796   -2,537,100
25/05/2023 4.68 (-0.43 %)    1,887  5,705,400  3,024   1,063  6,237,200  5,868   -531,800
24/05/2023 4.71 (-1.88 %)    1,608  5,800,500  3,607   1,292  9,525,100  7,372   -3,724,600
23/05/2023 4.76 (-0.83 %)    1,696  5,524,000  3,257   1,548  9,146,000  5,908   -3,622,000
22/05/2023 4.81 (2.34 %)    1,538  6,576,500  4,276   1,117  5,447,200  4,877   1,129,300
19/05/2023 4.68 (-2.50 %)    2,797  9,374,300  3,352   1,431  9,837,700  6,875   -463,400
18/05/2023 4.8 (0.00 %)    1,892  5,834,500  3,084   1,609  9,280,800  5,768   -3,446,300
17/05/2023 4.81 (2.34 %)    3,958  19,247,400  4,863   4,161  23,214,100  5,579   -3,966,700
16/05/2023 4.68 (-0.43 %)    2,217  7,616,400  3,435   1,644  8,821,900  5,366   -1,205,500
15/05/2023 4.67 (-2.71 %)    2,764  10,316,100  3,732   2,414  15,539,900  6,437   -5,223,800
12/05/2023 4.83 (2.77 %)    3,279  12,275,300  3,744   2,607  14,855,100  5,698   -2,579,800
11/05/2023 4.73 (0.64 %)    2,714  9,968,300  3,673   1,913  11,715,900  6,124   -1,747,600
10/05/2023 4.71 (2.39 %)    3,161  12,896,900  4,080   2,143  14,252,700  6,651   -1,355,800
09/05/2023 4.6 (-2.13 %)    2,856  8,216,700  2,877   2,473  15,479,200  6,259   -7,262,500
08/05/2023 4.66 (6.88 %)    2,533  16,777,600  6,624   1,608  9,993,200  6,215   6,784,400
05/05/2023 4.36 (-0.23 %)    1,221  4,835,600  3,960   833  6,008,500  7,213   -1,172,900
04/05/2023 4.37 (0.46 %)    1,135  4,305,000  3,793   714  5,146,700  7,208   -841,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.