MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TSB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 0.00  36.00  0.00 (0.00 %)    36.00  36.00  36.00  36.00 
31/05/2023 36.00  36.00  0.00 (0.00 %)    9,500  338,430,000  36.00  35.9  36.00  35.00 
30/05/2023 36.00  36.00  -1.00 (-2.70 %)    1,800  64,820,000  37.00  33.80  36.90  33.80 
29/05/2023 37.00  37.00  2.00 (5.71 %)    11,481  411,156,000  35.00  35.3  37.00  35.30 
26/05/2023 35.00  35.00  0.30 (0.86 %)    1,119  39,628,800  34.70  35.90  35.90  35.00 
25/05/2023 34.70  34.70  1.00 (2.97 %)    200  6,940,000  33.70  34.7  34.70  34.70 
24/05/2023 33.70  33.70  0.00 (0.00 %)    33.70  33.70  33.70  33.70 
23/05/2023 33.70  33.70  0.10 (0.30 %)    1,600  53,930,000  33.60  33.7  33.80  33.70 
22/05/2023 33.60  33.60  -0.90 (-2.61 %)    1,301  44,864,500  34.50  34.50  34.60  33.60 
19/05/2023 34.50  34.50  -0.30 (-0.86 %)    901  31,034,700  34.80  34.7  34.70  34.00 
18/05/2023 34.80  34.80  -0.20 (-0.57 %)    200  6,960,000  35.00  34.80  34.80  34.80 
17/05/2023 35.00  35.00  1.00 (2.94 %)    418  14,512,000  34.00  34.1  35.00  34.10 
16/05/2023 34.00  34.00  0.00 (0.00 %)    657  22,468,500  34.00  36.00  36.00  33.10 
12/05/2023 33.70  33.70  0.10 (0.30 %)    200  6,740,000  33.60  33.7  33.70  33.70 
11/05/2023 33.60  33.60  -2.30 (-6.41 %)    6,370  213,652,700  35.90  33.10  33.60  33.00 
10/05/2023 35.90  35.90  0.00 (0.00 %)    107,300  35.90  35.9  35.90  35.90 
09/05/2023 35.90  35.90  0.40 (1.13 %)    10,685  347,927,100  35.50  35.50  35.90  32.00 
08/05/2023 35.50  35.50  -0.20 (-0.56 %)    3,516  124,890,000  35.70  35.7  35.70  35.50 
05/05/2023 35.70  35.70  -0.10 (-0.28 %)    2,300  81,310,000  35.80  35.70  35.70  35.00 
04/05/2023 35.80  35.80  -0.20 (-0.56 %)    1,200  42,960,000  36.00  35.8  35.80  35.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.