MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PVE - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PVE CTCP Giải pháp công nghệ UlaTech               1,473,800    06/01/2022  1,473,800  5.90  
PVE America LLC       1,255,000            94,000  24/09/2017  1,161,000  4.64  
PVE America LLC       1,501,300            32,500  06/09/2017  1,468,800  5.88  
PVE America LLC       1,782,100            43,000  16/08/2017  1,739,100  6.96  
PVE America LLC       1,114,200          841,600    15/05/2016  1,955,800  7.82  
PVE Bùi Tuấn Anh Phó Tổng GĐ      37,640          25,000    29/06/2015  62,640  0.25  
PVE Phạm Thanh Minh Phó Tổng GĐ      5,973          9,000    29/06/2015  14,973  0.06  
PVE Phạm Thanh Minh Phó Tổng GĐ      12,973    12,973  16/10/2014  13/11/2014    7,000  13/11/2014  5,973  0.02  
PVE Nguyễn Học Hải Thành viên BKS      51,807    25,000  09/10/2014  06/11/2014    10,000  06/11/2014  41,807  0.17  
PVE Phạm Thanh Minh Phó Tổng GĐ      14,973    10,000  14/09/2014  09/10/2014    2,000  09/10/2014  12,973  0.05  
PVE Bùi Tuấn Anh Phó Tổng GĐ      62,640    62,640  14/09/2014  13/10/2014          0.00  
PVE Bùi Tuấn Anh Phó Tổng GĐ      62,640    62,640  14/09/2014  13/10/2014    25,000  13/10/2014  37,640  0.15  
PVE Ngô Thị Thúy Hằng Thành viên BKS      5,777    2,000  21/08/2014  18/09/2014    2,000  15/09/2014  3,777  0.02  
PVE Lê Thị Thuý Hằng Thành viên BKS      14,200    14,200  09/04/2014  06/05/2014          0.00  
PVE Đỗ Đức Hiếu       2,149,669            1,000,000  31/03/2014  1,149,669  4.60  
PVE Nguyễn Tiến Dũng       560,000          1,000,000    31/03/2014  1,560,000  6.24  
PVE Bùi Tuấn Anh Phó Tổng GĐ      62,640    62,640  27/03/2014  24/04/2014      24/04/2014  62,640  0.25  
PVE Lê Quang Thắng Thành viên BKS      3,775    3,775  10/03/2014  03/04/2014    3,775  17/03/2014    0.00  
PVE Lê Thị Thuý Hằng Thành viên BKS      78,700    78,700  23/02/2014  23/03/2014    65,400  23/03/2014  14,200  0.06  
PVE Lê Thị Thuý Hằng Thành viên BKS      78,700    78,700  13/01/2014  11/02/2014      11/02/2014  78,700  0.31  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.