TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PNJ - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -183,400  -20,540,800,000  112 (-5.56 %)    456,700  51,150,400,000  640,100  71,691,200,000  188,480   
05/07/2022 3,200  379,520,000  118.6 (-4.20 %)    100,600  11,931,160,000  97,400  11,551,640,000  5,080  49.00% 
04/07/2022 83,200  10,882,830,000  123.8 (-3.43 %)    1,071,600  134,486,640,000  988,400  123,603,810,000  11,280  49.05% 
01/07/2022 11,700  1,499,940,000  128.2 (-0.23 %)    86,700  11,114,940,000  75,000  9,615,000,000  111,880  48.95% 
30/06/2022 -77,500  -9,958,750,000  128.5 (-0.77 %)    23,100  2,968,350,000  100,600  12,927,100,000  16,780  48.99% 
29/06/2022 -100,800  -12,981,860,000  129.5 (0.00 %)    1,139,800  143,177,700,000  1,240,600  156,159,560,000  23,180  48.99% 
28/06/2022 6,900  893,550,000  129.5 (0.00 %)    23,600  3,056,200,000  16,700  2,162,650,000  11,080  49.00% 
27/06/2022 -23,100  -2,910,800,000  129.5 (6.15 %)    382,000  49,851,000,000  405,100  52,761,800,000  23,680  48.99% 
24/06/2022 -11,000  -1,342,000,000  122 (1.24 %)    215,000  26,230,000,000  226,000  27,572,000,000  80  49.00% 
23/06/2022 16,400  1,976,200,000  120.5 (4.42 %)    590,000  71,095,000,000  573,600  69,118,800,000  80  49.00% 
22/06/2022 400  46,400,000  116 (-3.17 %)    42,400  4,918,400,000  42,000  4,872,000,000  40,080  48.98% 
21/06/2022 119.8 (1.53 %)    63,000  7,547,400,000  63,000  7,547,400,000  480  49.00% 
20/06/2022 -39,400  -4,697,800,000  118 (-3.28 %)    600  73,020,000  40,000  4,770,820,000    49.00% 
17/06/2022 249,100  30,390,200,000  122 (0.16 %)    249,600  30,451,200,000  500  61,000,000  600  49.00% 
16/06/2022 121.8 (3.22 %)    191,100  23,275,980,000  191,100  23,275,980,000  249,600  48.90% 
15/06/2022 3,600  424,800,000  118 (1.72 %)    26,800  3,162,400,000  23,200  2,737,600,000    49.00% 
14/06/2022 -249,600  -28,953,600,000  116 (3.29 %)    240,800  27,932,800,000  490,400  56,886,400,000  4,200  49.00% 
13/06/2022 131,900  14,812,370,000  112.3 (-6.96 %)    175,900  19,753,570,000  44,000  4,941,200,000    49.00% 
10/06/2022 114,200  13,783,940,000  120.7 (-6.07 %)    338,200  40,820,740,000  224,000  27,036,800,000  131,909  48.95% 
09/06/2022 314,200  40,374,700,000  128.5 (0.39 %)    315,000  40,477,500,000  800  102,800,000  118,409  48.95% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.