MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HDC Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT      10,440,745  200,000    22/11/2022  21/12/2022  200,000    07/12/2022  10,640,745  9.84  
HDC Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT      10,640,745            200,000  16/11/2022  10,440,745  9.66  
HDC Lê Quý Định Thành viên HĐQT      50,000    31/10/2022  29/11/2022  50,000    16/11/2022  50,000  0.05  
HDC Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT      34,115    34,115  28/10/2022  25/11/2022    34,100  04/11/2022  15  0.00  
HDC Lê Viết Liên Công bố thông tin      3,707,192  100,000    28/10/2022  18/11/2022  100,000    18/11/2022  3,807,192  3.52  
HDC CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh       43,500    43,500  28/10/2022  25/11/2022    43,500  04/11/2022    0.00  
HDC Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT      139,115            105,000  26/10/2022  34,115  0.03  
HDC CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh       148,500            105,000  26/10/2022  43,500  0.04  
HDC Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT      212,115            73,000  24/10/2022  139,115  0.13  
HDC CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh       217,100            68,600  24/10/2022  148,500  0.14  
HDC Lê Viết Liên Công bố thông tin      4,511,792  100,000    20/10/2022  18/11/2022  804,600    16/11/2022  3,707,192  3.43  
HDC Đoàn Hữu Hà Vinh Phó Tổng GĐ      2,257,887  100,000    19/10/2022  17/11/2022  100,000    16/11/2022  2,357,887  2.18  
HDC Đoàn Hữu Hà An Anh  Đoàn Hữu Hà Vinh  Phó Tổng GĐ  1,002,495  100,000    19/10/2022  17/11/2022  100,000    17/11/2022  1,102,495  1.02  
HDC CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh       250,000            32,900  13/10/2022  478,827  0.44  
HDC Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT      247,015            34,900  13/10/2022  212,115  0.20  
HDC Nguyễn Quang Đạt Phụ trách quản trị      201,650            50,000  12/10/2022  151,650  0.14  
HDC Nguyễn Quang Đạt Phụ trách quản trị      201,650    50,000  04/10/2022  02/11/2022          0.00  
HDC CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh       250,000    200,000          19/07/2022  250,000  0.23  
HDC Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT      247,015    197,600  24/06/2022  22/07/2022      22/07/2022  247,015  0.23  
HDC Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT      8,212,596  300,000    29/04/2022  28/05/2022  300,000    11/07/2022  8,512,596  7.88  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.