MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HD2 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HD2 Bùi Ngô Việt Cường Phó Giám đốc      15,496    15,496  07/09/2022  06/10/2022    13,000  06/10/2022  2,496  0.03  
HD2 Nguyễn Thị Lệ Hằng Kế toán trưởng      10,700    10,700  07/09/2022  06/10/2022    10,700  07/09/2022    0.00  
HD2 Văn Phụng Hà       1,158,500          8,300    31/03/2022  1,166,800  13.02  
HD2 Văn Phụng Hà       1,073,900          8,000    22/02/2022  1,081,900  12.07  
HD2 Văn Phụng Hà       977,000          11,000    21/10/2021  988,000  11.02  
HD2 Văn Phụng Hà       811,300          113,900    11/10/2021  925,200  10.32  
HD2 Văn Phụng Hà       811,300          113,900    11/10/2021  925,200  10.32  
HD2 Văn Phụng Hà       797,900          9,700    05/10/2021  807,600  9.01  
HD2 Văn Phụng Hà       446,000          342,800    20/09/2021  788,800  8.80  
HD2 Văn Phụng Hà       446,000          342,800    20/09/2021  788,800  8.80  
HD2 America LLC       449,100            10,500  25/08/2020  438,600  4.89  
HD2 Nguyễn Chiến Thắng Thành viên HĐQT      10,475    10,475  12/12/2018  10/01/2019    5,000  10/01/2019  5,475  0.06  
HD2 Nguyễn Thị Hải Yến Con  Nguyễn Quang Vinh  Kế toán trưởng  5,000    5,000  25/07/2018  23/08/2018    5,000  09/08/2018    0.00  
HD2 Nguyễn Thị Hải Yến Con  Nguyễn Quang Vinh  Kế toán trưởng  5,000    5,000  21/06/2018  19/07/2018      18/07/2018  5,000  0.06  
HD2 Nguyễn Thị Hải Yến Con  Nguyễn Quang Vinh  Kế toán trưởng  5,000    5,000  16/05/2018  13/06/2018      13/06/2018  5,000  0.06  
HD2 Nguyễn Quang Vinh Kế toán trưởng      30,000    08/05/2018  06/06/2018      20/05/2018    0.00  
HD2 Nguyễn Chiến Thắng Thành viên HĐQT      10,475    10,000  02/05/2018  31/05/2018      31/05/2018  10,475  0.12  
HD2 Nguyễn Thị Hải Yến Con  Nguyễn Quang Vinh  Kế toán trưởng  5,000    5,000  04/04/2018  03/05/2018      02/05/2018  5,000  0.06  
HD2 Nguyễn Chiến Thắng Thành viên HĐQT      22,475    22,000  14/03/2018  12/04/2018    12,000  12/04/2018  10,475  0.12  
HD2 Nguyễn Chiến Thắng Thành viên HĐQT      2,475  20,000    08/02/2018  08/03/2018  20,000    22/02/2018  22,475  0.25  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.