MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HBC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 17,500  138,665,000  7.93 (1.02 %)    21,400  169,556,000  3,900  30,891,000  93,996,864   
23/03/2023 -8,600  -67,773,000  7.85 (-0.63 %)    400  3,144,000  9,000  70,917,000  94,014,364   
22/03/2023 1,600  12,624,000  7.9 (-0.38 %)    2,000  15,800,000  400  3,176,000  94,005,764   
21/03/2023 4,400  -80,792,500  7.93 (0.51 %)    6,900  26,350,000  2,500  107,142,500  94,007,364  15.71% 
20/03/2023 -42,080  -332,011,200  7.89 (-1.74 %)    66,360  523,580,400  108,440  855,591,600  94,014,054  15.70% 
17/03/2023 -210  -1,686,300  8.03 (0.12 %)    210  1,686,300  94,080,414  15.68% 
16/03/2023 30,100  241,402,000  8.01 (-2.55 %)    30,100  241,402,000  94,069,800  15.68% 
15/03/2023 98,186  807,088,920  8.22 (3.27 %)    108,800  894,336,000  10,614  87,247,080  94,059,200  15.69% 
14/03/2023 1,920  15,283,200  7.96 (-2.93 %)    42,620  339,255,200  40,700  323,972,000  94,152,400  15.65% 
13/03/2023 -15,370  -125,726,600  8.18 (-2.62 %)    230  1,881,400  15,600  127,608,000  94,206,120  15.63% 
10/03/2023 36,100  301,435,000  8.35 (-1.76 %)    40,300  336,505,000  4,200  35,070,000  94,190,750  15.64% 
09/03/2023 59,600  504,812,000  8.47 (0.83 %)    59,900  507,353,000  300  2,541,000  94,231,050  15.63% 
08/03/2023 18,114  152,157,600  8.4 (1.20 %)    18,114  152,157,600  94,290,950  15.60% 
07/03/2023 3,000  24,900,000  8.3 (-1.19 %)    3,000  24,900,000  94,284,074  15.61% 
06/03/2023 -19,890  -167,076,000  8.4 (0.00 %)    5,100  42,840,000  24,990  209,916,000  94,284,674  15.61% 
03/03/2023 -2,390  -19,980,400  8.36 (-1.65 %)    10  83,600  2,400  20,064,000  94,280,213  15.61% 
02/03/2023 -9,477  -80,080,650  8.45 (-0.59 %)    84  709,800  9,561  80,790,450  94,280,223  15.61% 
01/03/2023 23,900  203,150,000  8.5 (3.66 %)    23,900  203,150,000  94,280,307  15.61% 
28/02/2023 1,600  13,072,000  8.17 (-0.37 %)    1,600  13,072,000  94,294,707  15.60% 
27/02/2023 2,300  18,768,000  8.16 (-4.00 %)    11,800  96,288,000  9,500  77,520,000  94,283,702  15.61% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.