TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HAH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -190,400  -9,938,880,000  52.2 (-4.04 %)    13,500  704,700,000  203,900  10,643,580,000  19,669,313   
22/09/2022 24,460  1,330,624,000  54.4 (5.43 %)    32,700  1,778,880,000  8,240  448,256,000  19,378,793   
21/09/2022 -422,100  -21,780,360,000  51.6 (-3.55 %)    9,800  505,680,000  431,900  22,286,040,000  19,401,993   
20/09/2022 -232,920  -12,461,220,000  53.5 (-4.12 %)    71,100  3,803,850,000  304,020  16,265,070,000  19,411,193   
19/09/2022 20,220  1,128,276,000  55.8 (-6.84 %)    29,720  1,658,376,000  9,500  530,100,000  19,473,153   
16/09/2022 5,400  323,460,000  59.9 (-3.23 %)    6,000  359,400,000  600  35,940,000  19,502,873   
15/09/2022 29,860  217,000,000  61.9 (-0.16 %)    39,000  217,000,000  9,140  19,507,663   
14/09/2022 3,500  2,834,370,000  62 (-1.12 %)    3,500  2,910,600,000  76,230,000  19,540,413   
13/09/2022 46,690  2,834,370,000  62.7 (-1.26 %)    47,900  2,910,600,000  1,210  76,230,000  19,543,913   
12/09/2022 53,550  495,330,000  63.5 (1.28 %)    59,800  495,330,000  6,250  19,564,313   
09/09/2022 7,900  495,330,000  62.7 (1.13 %)    7,900  495,330,000  19,620,413   
08/09/2022 -18,800  -1,165,600,000  62 (-1.59 %)    8,700  539,400,000  27,500  1,705,000,000  19,571,313   
07/09/2022 3,700  233,100,000  63 (-5.69 %)    7,400  466,200,000  3,700  233,100,000  19,572,913   
06/09/2022 -11,900  -794,920,000  66.8 (-0.30 %)    45,100  3,012,680,000  57,000  3,807,600,000  19,474,613   
05/09/2022 16,700  1,118,900,000  67 (3.88 %)    23,800  1,594,600,000  7,100  475,700,000  19,509,613   
31/08/2022 -101,200  -6,527,400,000  64.5 (0.00 %)    4,500  290,250,000  105,700  6,817,650,000  19,513,413   
30/08/2022 44,800  2,889,600,000  64.5 (0.31 %)    54,900  3,541,050,000  10,100  651,450,000  19,510,913   
29/08/2022 100  6,430,000  64.3 (-0.62 %)    20,100  1,292,430,000  20,000  1,286,000,000  19,565,813  20.35% 
26/08/2022 5,100  329,970,000  64.7 (-1.52 %)    12,100  782,870,000  7,000  452,900,000  19,471,813  20.49% 
25/08/2022 -30,100  -1,977,570,000  65.7 (1.23 %)    84,000  5,518,800,000  114,100  7,496,370,000  19,383,313  20.62% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.