TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FLC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/06/2022 222,200  -361,350,000  4.95 (7.61 %)    245,100  22,900  361,350,000  197,125,452  2.24% 
24/06/2022 -51,000  -236,130,000  4.63 (7.67 %)    51,000  236,130,000  197,347,652  2.20% 
23/06/2022 -50,500  -218,665,000  4.33 (5.61 %)    50,500  218,665,000  197,336,652  2.21% 
22/06/2022 68,700  278,235,000  4.05 (6.58 %)    79,700  322,785,000  11,000  44,550,000  197,321,652  2.21% 
21/06/2022 295,400  1,119,566,000  3.79 (2.43 %)    310,400  1,176,416,000  15,000  56,850,000  197,125,652  2.24% 
20/06/2022 -189,300  -691,984,000  3.65 (-6.41 %)    86,400  316,057,000  275,700  1,008,041,000  197,352,693  2.20% 
17/06/2022 154,000  603,680,000  3.92 (-6.67 %)    237,400  930,608,000  83,400  326,928,000  197,438,593  2.19% 
16/06/2022 190,900  801,780,000  4.2 (2.44 %)    191,400  803,880,000  500  2,100,000  197,667,993  2.16% 
15/06/2022 -7,300  -29,930,000  4.1 (-6.82 %)    700  2,870,000  8,000  32,800,000  197,642,393  2.16% 
14/06/2022 -84,500  -371,800,000  4.4 (-6.38 %)    132,500  583,000,000  217,000  954,800,000  197,642,693  2.16% 
13/06/2022 51,700  244,541,000  4.73 (-7.25 %)    52,100  246,433,000  400  1,892,000  197,575,793  2.17% 
10/06/2022 -66,900  -339,852,000  5.08 (-7.64 %)    132,500  673,100,000  199,400  1,012,952,000  197,597,893  2.17% 
09/06/2022 165,700  904,722,000  5.46 (5.00 %)    195,700  1,068,522,000  30,000  163,800,000  197,730,393  2.15% 
08/06/2022 31,525,000  5.18 (5.71 %)    547,080,000  515,555,000  197,819,793  2.14% 
07/06/2022 6,500  31,525,000  4.85 (-6.73 %)    112,800  547,080,000  106,300  515,555,000  197,686,833  2.16% 
06/06/2022 52,200  268,681,000  5.21 (-6.96 %)    185,100  965,300,000  132,900  696,619,000  197,667,333  2.16% 
03/06/2022 -98,400  -551,040,000  5.6 (-3.45 %)    33,900  189,840,000  132,300  740,880,000  197,619,433  2.17% 
02/06/2022 -215,700  -1,251,060,000  5.8 (-1.69 %)    17,300  100,340,000  233,000  1,351,400,000  197,544,933  2.18% 
01/06/2022 100,600  589,516,000  5.86 (-3.93 %)    209,000  1,224,740,000  108,400  635,224,000  196,213,433  2.36% 
31/05/2022 -1,145,900  -7,001,449,000  6.11 (-4.53 %)    202,900  1,239,719,000  1,348,800  8,241,168,000  196,327,433  2.35% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.