MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK EVE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/03/2023 14.40  14.40  0.20 (1.41 %)    227,000  3,231,000,000  13.75  14.70  13.75 
23/03/2023 14.20  14.20  0.30 (2.16 %)    76,900  1,077,000,000  13.90  14.25  13.70 
22/03/2023 13.90  13.90  -0.15 (-1.07 %)    11,100  154,000,000  13.85  14.00  13.85 
21/03/2023 14.05  14.05  0.05 (0.36 %)    35,700  498,000,000  13.95  14.05  13.80 
20/03/2023 14.00  14.00  -0.20 (-1.41 %)    44,800  624,000,000  14.20  14.30  13.80 
17/03/2023 14.20  14.20  0.40 (2.90 %)    114,900  1,608,000,000  13.95  14.70  13.80 
16/03/2023 13.80  13.80  -0.25 (-1.78 %)    6,500  89,000,000  13.75  13.80  13.75 
15/03/2023 14.05  14.05  0.35 (2.55 %)    145,600  2,012,000,000  13.70  14.10  13.65 
14/03/2023 13.70  13.70  0.00 (0.00 %)    145,600  1,995,000,000  13.75  13.85  13.60 
13/03/2023 13.70  13.70  0.00 (0.00 %)    389,100  5,309,000,000  13.60  13.75  13.50 
10/03/2023 13.65  13.65  -0.05 (-0.36 %)    129,300  1,759,000,000  13.60  13.65  13.60 
09/03/2023 13.65  13.65  0.05 (0.37 %)    65,200  889,000,000  13.70  13.70  13.60 
08/03/2023 13.60  13.60  0.00 (0.00 %)    75,600  1,028,000,000  13.70  13.70  13.55 
07/03/2023 13.60  13.60  -0.10 (-0.73 %)    24,800  337,000,000  13.80  13.80  13.60 
06/03/2023 13.70  13.70  -0.10 (-0.72 %)    194,400  2,645,000,000  13.65  13.75  13.60 
03/03/2023 13.75  13.75  -0.15 (-1.08 %)    55,600  759,000,000  13.70  13.90  13.60 
02/03/2023 13.85  13.85  -0.05 (-0.36 %)    23,100  318,000,000  13.90  13.90  13.70 
01/03/2023 13.85  13.85  -0.15 (-1.07 %)    47,100  644,000,000  13.70  13.90  13.60 
28/02/2023 13.95  13.95  0.15 (1.09 %)    50,200  694,000,000  13.70  13.95  13.60 
27/02/2023 13.75  13.75  -0.25 (-1.79 %)    33,900  462,000,000  13.65  13.90  13.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.