MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK EID - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/05/2023 22.50  22.50  1.50 (7.14 %)    2,500  53,270,000  21.00  21.00  22.50  21.00 
30/05/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    1,500  31,500,000  21.00  21.0  21.00  21.00 
29/05/2023 21.00  21.00  -0.40 (-1.87 %)    3,000  63,770,000  21.40  21.40  21.40  21.00 
26/05/2023 21.40  21.40  0.00 (0.00 %)    21.40  21.4  21.40  21.40 
25/05/2023 21.40  21.40  0.60 (2.88 %)    610  12,595,000  20.80  20.50  21.40  20.50 
24/05/2023 20.80  20.80  0.00 (0.00 %)    20.80  20.8  20.80  20.80 
23/05/2023 20.80  20.80  0.00 (0.00 %)    1,990  41,570,100  20.80  22.70  22.70  20.80 
22/05/2023 20.80  20.80  -0.50 (-2.35 %)    5,800  122,180,000  21.30  21.3  21.30  20.80 
19/05/2023 21.30  21.30  0.50 (2.40 %)    3,300  69,460,000  20.80  20.80  21.50  20.80 
18/05/2023 20.80  20.80  0.00 (0.00 %)    800  16,640,000  20.80  20.8  20.80  20.80 
17/05/2023 20.80  20.80  -0.50 (-2.35 %)    2,000  41,600,000  21.30  20.80  20.80  20.80 
16/05/2023 21.30  21.30  0.00 (0.00 %)    2,700  57,510,000  21.30  21.3  21.30  21.30 
12/05/2023 21.00  21.00  -0.50 (-2.33 %)    3,627  75,057,000  21.50  20.50  21.00  20.50 
11/05/2023 21.50  21.50  0.60 (2.87 %)    2,500  53,500,000  20.90  21.0  21.50  21.00 
10/05/2023 20.90  20.90  0.40 (1.95 %)    2,110  43,955,000  20.50  20.60  20.90  20.60 
09/05/2023 20.50  20.50  -0.40 (-1.91 %)    500  10,250,000  20.90  20.5  20.50  20.50 
08/05/2023 20.90  20.90  0.20 (0.97 %)    3,702  76,782,000  20.70  20.70  21.30  20.50 
05/05/2023 20.70  20.70  -0.30 (-1.43 %)    4,510  94,649,200  21.00  21.0  21.00  20.70 
04/05/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    600  12,590,000  21.00  20.90  21.00  20.90 
28/04/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    810  17,005,600  21.00  21.0  21.00  21.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.