TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DTA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DTA Nguyễn Chí Thành       920,200            45,000  22/03/2021  875,200  5.52  
DTA Nguyễn Chí Thành       1,084,200            129,000  17/03/2021  955,200  6.02  
DTA Nguyễn Anh Tuấn       1,113,670            170,000  25/06/2020  943,670  5.95  
DTA Nguyễn Đắc Đua       980,000            980,000  28/01/2019    0.00  
DTA Trần Đức Lợi Chủ tịch HĐQT      661,320  1,000,000    24/01/2019  22/02/2019  1,000,000    28/01/2019  1,661,320  10.48  
DTA Phạm Thị Bình               1,150,000    31/07/2018  1,150,000  7.25  
DTA Bùi Đình Mẫn               1,050,000    31/07/2018  1,050,000  6.62  
DTA Nguyễn Anh Tuấn       708,490          405,180    31/07/2018  1,113,670  7.02  
DTA Nghiêm Phú Hoàng       870,000            180,000  22/05/2018  690,000  4.35  
DTA Phạm Thị Kim Xuân Thành viên HĐQT      1,008,640  480,000    19/05/2017  17/06/2017  480,000    17/06/2017  1,488,640  9.39  
DTA Trần Quang Mỹ Thành viên HĐQT      510,000    230,000  15/05/2017  19/06/2017    230,000  30/05/2017  280,000  1.77  
DTA Phạm Thị Kim Xuân Thành viên HĐQT      579,580  750,000    11/04/2017  10/05/2017  429,060    10/05/2017  1,008,640  6.36  
DTA Trần Đức Lợi Chủ tịch HĐQT      2,000,000    2,000,000  08/03/2017  05/04/2017    1,338,680  14/03/2017  661,320  4.17  
DTA Nguyễn Đắc Đua               980,000    28/12/2016  980,000  6.18  
DTA Đặng Minh Truyền               970,000    28/12/2016  970,000  6.12  
DTA Nghiêm Phú Hoàng               870,000    28/12/2016  870,000  5.49  
DTA Phạm Thị Kim Xuân Tổng Giám đốc      709,930    709,930  12/12/2016  10/01/2017    130,350  10/01/2017  579,580  3.65  
DTA Huỳnh Cao Trí               790,000    18/11/2016  790,000  4.98  
DTA Phạm Thị Kim Xuân Thành viên HĐQT      863,030    863,030  02/11/2016  01/12/2016    153,100  01/12/2016  709,930  4.48  
DTA Phạm Thị Kim Xuân Thành viên HĐQT      925,150    925,150  22/09/2016  21/10/2016    62,120  21/10/2016  863,030  5.44  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.